Zájemci…

O víkendu 11.-.12.8. proběhne první setkání Otevřeného výcvikového programu. Další pokračování je naplánováno (viz nabídka). Zájemci o následná setkání se mohou předběžně přihlásit už nyní. Je totiž pravděpodobné, že někdo ze současně přihlášených nebude chtít v programu pokračovat.

Konstelace a Otevřený výcvikový program

V srpnu bývaly a jsou- i když v jiné podobě- rodinné konstelace v Pertolticích. Přihlášeným zájemcům o tento program připomínám nutnost potvrdit přihlášku. Ostatní zájemci se mohou také hlásit. Může se ale stát, že budou registrováni aktuálně jako náhradníci do doby, než bude potvrzen-nepotvrzen zájem již přihlášených.

Focusing- konstelace

Seminář býval v Novém Boru a inzeroval jsem to na stránkách i v letácích i letos. Nepodařilo se mi místo zajistit. Nově se akce bude konat v Albrechticích v Jizerských horách 121, Penzion Krabička. Více informací na stránkách.

Platba v roce 2018

Protože bylo zavedení EET odloženo (?), je zatím možné platit za dohodnuté programy přímo na místě. Bude vydáván příjmový doklad, a to do doby, než bude povinnost EET zavést. Po té bude nutné platit výhradně převodem na účet.

Platba v roce 2018

Všechny platby, které jsou/byly do roku 2017 přijímány a dokladovány „dokladem o příjmu“, budou od roku 2018 realizovány výhradně převodem na účet: 2800744728/2010. Od ledna 2018 je cena konzultace 700,-Kč. Doklady o příjmu nebudou vydávány. Platbu je nutné poslat včas, aby bylo možné ji den před ověřit.

Kontakt

Mgr. Igor Pavelčák
pavelcak-igor

Pertoltice 202, 463073

+420 728 022 618

ipcak@volny.cz

č.ú.: 2800744728/2010

napsat zprávu >

 

Chcete-li poslat zprávu:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Moje nabídka školám

Semináře pro učitele jsou zážitkové a jsou v nich prezentována základní východiska předkládaných konceptů.

Cílem je nabídnout učitelů skrze vlastní prožitek potvrzení nebo změnu postojů v daném tématu a také inspiraci pro vlastní praxi.

Část seminářů vychází z technik specifické primární prevence sociálně patologických jevů (drogy, agrese, šikana), další část se zaměřuje na prevenci vyhoření a poslední skupina seminářů je orientována na systémové souvislosti školních obtíží (osobnost učitele, hierarchie ve škole a třídě, vztahy v týmu, dynamika třídního kolektivu atd.).

Máte-li zájem o kterýkoli z programů či jen o více informací, kontaktujte mě.

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 2

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 1“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z prvního semináře, naučit se v týmu řešit vlastní drogové kasuistiky a v pracovní dílně vytvořit doporučení pro doplnění školního řádu o drogovou problematiku. Důraz bude rovněž kladen na prevenci vyhoření. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, práce ve skupinách a prožitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzívní dvoudenní program pro učitele ZŠ, SŠ SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a studenty, kteří již absolvovali seminář Co dělat, když 1. Program je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší celkem 14 výukových hodin.

Cíl:
1. Modelové řešení konkrétních případů + algoritmy
2. Uvědomění si vlastních vnitřních hranic a exkurze do vlastních motivů
3. Stanovit priority školy v řešení drogového problému
4. Vzájemná podpora při řešení drogových problémů
5. Prevence vyhoření
6. Práce s tématy účastníků kurzu

[/read]

Jak pracovat se symptomy?

Rozhovor pro magazín Maitrea

 

Jak to vlastně funguje v praxi? Co je podle vás symptom?

Pracuju mimo jiné metodou „focusingu“. Je to práce s tělesnými pocity. Základní myšlenkou je, že nic není špatně. I když některé své pocity prožíváme jako negativní, tak mají svůj význam. Stejně tak symptomy. Sdělují něco z hlubších systémových podstat.

Symptom má dvě funkce: zakrývá skutečnou podstatu a současně upozorňuje na nerovnováhu v systému. Když například člověk onemocní ekzémem, obvykle se všichni soustředí na to, aby to nebylo. Tím ale rodina přichází o potenciál, který je tím symptomem nesený. Když má někdo ekzém, to se dá ještě vydržet. Ale když se potlačí, pak to jde na průdušky, astma… Takže jedno z takových hesel je: „Lepší něco malého, nežli něco velkého.“

Práce se symptomy v mém pojetí je v podstatě dělání konstelací na téma symptom. Při té práci se nám ukázaly určité zákonitosti. Například jeden z takových objevů je, že existuje něco, co jsem nazval Skutečné trauma jedince. Pracuji s ním ale jinak než třeba Bhagat. Symptom je vlastně klika, kterou se vstupuje do prostoru „ZA“. To nám pak umožní vidět, co je v rodinném systému v nerovnováze a s čím/kým je symptom spojený nebo případně komu ve skutečnosti patří.  Důležité je také místo, kde se symptom prezentuje.

Synovi ekzém zmizel, ale bylo to spíš proto, že jsem začala řešit sebe, tak jsem to dokázala zklidnit.

Právě! Děti jsou nositelé symptomů. Jsou vlastně vyvolené osoby, aby ukázaly skrze symptom na nerovnováhu v systému. Takže když přijde matka s tím, že dítě má ekzém, je samozřejmě mnohem výhodnější pracovat s matkou. Dítě za to nemůže, že má ekzém. Když se všichni starají o ekzém, aby nebyl, tak symptom zalévají.  Když se symptom zalévá, tak roste. Nejvíc je to vidět u rakoviny.  Když na ni někdo v rodině trpí, tak všichni kolem toho skáčou a pak ta rakovina strhává pozornost a je zalévaná, podporovaná. Když je symptom přecházen dlouho, tak to přejde v autonomní nemoc. Nicméně když se uvolní systémové síly, potom se snáz dojde k uzdravení.

více na: http://magazin.maitrea.cz/jak-pracovat-se-symptomy/

Ukradené dítě – darované dítě

Někdy se v rodině stane, že se například dcera nemůže vymanit z vlivu své matky a, „aby už měla pokoj“, přenechá své matce místo sebe své dítě. Jiný model je, když matka „daruje“ své dítě ze strachu, aby například její matka  měla ještě proč žít. Ukradení nebo darování je pak v tom, kdo to víc chce: [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Rodiče:„Pošleme k babičce dceru a ona nám nebude tolik telefonovat, jak je jí špatně“

Babička dceři(matce dítěte): „ Tobě je úplně jedno, co se se mnou stane, ani vnučku sem nepošleš“

Babička dítěti: Ty jsi moje nejmilejší vnouče, jen já vím, co ty potřebuješ“ atd.

Totéž se týká také synů a jejich otců nebo matek.

 

Oba případy jsou něco jiného, než když se babička stará o vnoučata, když se o ně nemůže postarat rodič. V tom případě je to pro děti nejlepší řešení.

[/read]

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 3

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 2“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z druhého semináře, podpořit prostřednictvím práce v týmu vlastní kompetence řešit drogové kasuistiky, představit další formy práce s „problémem“ a v pracovní dílně se zabývat systémovým rozměrem drogového problému. Důraz bude rovněž kladen na prevenci vyhoření. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, práce ve skupinách a prožitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzívní dvoudenní program pro učitele ZŠ, SŠ SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a studenty, kteří již absolvovali seminář Co dělat, když 2. Program je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší celkem 14 výukových hodin.

Cíl:
1. Vytvořit bezpečný prostor pro setkání nad společnou tematikou
2. Modelové řešení konkrétních případů + algoritmy
3. Prevence vyhoření
4. Vzájemná podpora při řešení drogových problémů
5. Nabídnout účastníkům další možnosti profesionálního a osobnostního růstu
6. Novinky v drogové problematice – trendy

[/read]

Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 2

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:

Seminář svým obsahem navazuje na seminář „Jak zacházet s agresí…1“. Záměrem je upevnit získané znalosti a dovednosti z prvního semináře, rozšířit informace o tématu „agresivita“ zejména o téma „agrese ve skupině“ (hierarchie rolí), ukázat dynamiku sil podílejících se na jejím vzniku a rozvoji. Velký důraz bude položen na prezentaci a modelové řešení příkladů z učitelské praxe. Seminář zahrnuje teoretické části a praktický nácvik. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí a prožitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Cíl:
1. Nabídnout prostor pro výměnu zkušeností a sdílení
2. Zprostředkovat náhled na faktory podporující vznik a rozvoj agrese
3. Prostřednictvím řešení modelových situací představit způsob práce, jak zacházet s agresí ve školním prostředí
4. Podpořit účastníky v jejich profesionální kompetenci
5. Přispět k prevenci syndromu vyhoření

Forma práce: Seminář je sestaven ze čtyř 1,5 hodinových bloků, což obnáší celkem 8 výukových hodin. Je určen pro učitele ZŠ, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky, kteří absolvovali seminář „Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – I“ a kteří cítí potřebu si svoje znalosti a dovednosti doplnit nebo upevnit.

[/read]