Výcvik rodinných konstelací

Pro pomáhající profese a ostatní zájemce, kteří chtějí principy práce se systémy a rodinných konstelací využít ve svém pracovním nebo soukromém životě.Výcvik je koncipovaný jako sebezkušenostní a jednotlivá setkání jsou strukturovaná a tématicky zaměřená. Témata budou prezentována na modelových situacích a na konkrétních konstelacích účastníků. [read more=“Více o výcviku rodinných konstelací…“ less=“…méně“]

Hlavním záměrem je to, aby frekventant mohl využívat principy práce se systémy a rodinných konstelací ve svém osobním i profesním životě. Výcvik není primárně určen k tomu, jak stavět konstelace, ale jak z pohledu RK rozumět různým situacím a jak nacházet řešení, která vytvářejí v systému „VĚTŠÍ“ rovnováhu.

Výcvik bude náročný emočně a na osobní nasazení. Mohou se zjevit skrytá tajemství a popírané skutečnosti. Rk nejsou „důkazním materiálem“, logika hlubokých souvislostí není lineární. Výcvik není náhražkou za lékařskou nebo psychoterapeutickou péči a tato ambice je kontraindikací účasti. V tom smyslu je také odpovědnost frekventanta.

Součástí výcviku je podmínka účasti na RK  v rozsahu 6 dní v průběhu výcviku. Doporučujeme v rámci této podmínky absolvovat RK u Bhagata nebo jiného lektora.

Splnění této podmínky účastí na konstelacích  před zahájením výcviku bude posuzováno individuálně.

Přehled základních témat:

Původní a současná rodina a historické vazby
Vlivy rodinného systému na práci ve firmě, organizaci
Hierarchie vztahů, pořadí
Vina a svědomí
Pravidla v systémech
Význam symptomu – nemoci, závislosti atd.
Těžké osudy – emigrace, předčasná úmrtí, válečné události, potraty, sebevraždy …
Můj životní „projekt“
MUŽI – ŽENY – láska – sex
Agresor a oběť
Menšiny, cizinci
Hranice pomáhání, důstojnost
Zakotvení v aktuální životní roli
Zakotvení v profesní roli
Rodinné konstelace a pohyby duše- jak na to?
Umění „slyšet“  ( Co klient říká, co ve skutečnosti sděluje a co chce zatajit)
Můj obvyklý úspěch x neúspěch
Konstelace aktuálního dění
Supervize vlastní praxe

Ostatní:

Na seminář je nutné se předem přihlásit (tel. nebo email) a zaplatit platbu převodem(č.ú.: 2800744728/2010; zpráva pro příjemce = jméno účastníka). Platbu je nutné zaplatit nejpozději první den setkání. Platbu je možné realizovat celou nebo vždy jednotlivě před setkáním. Storno poplatek je 30% z ceny. Účastníci hradí všechna setkání výcviku i ta,kterých se neúčastní. Vezměte si s sebou přezůvky a vlastní občerstvení, bude také přestávka na oběd.

Výcvik začne při minimálním počtu – tj. 15 účastníků

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování výcviku, nebo potvrzení o účasti v uvedeném rozsahu.

Přihlášky a info: I. Pavelčák, tel.: 728 022 618, e-mail: ipcak@volny.cz ; www.poradna-rodina.org

Doporučujeme: Kurz FOCUSING,

literatura: knihy B. Hellingera, W. Nellese, účast na RK a přednáškách.

[/read]

Místo: Nový Bor, Domov mládeže, Nemocniční 636

Termíny: 1. setkání: 15. – 19.11. 2017 ;  konec výcviku: červenec 2019.

Setkání jsou víkendová,  červencová v r. 2018 a 2019 setkání budou  5 – denní. Čtyři setkání v r 2018, tři setkání v r. 2019. Přesné termíny dohodneme na prvním setkání.

Čas: 1. den od 17 – 21 hodin, poslední den do 15 hodin, ostatní dny od 9,00 – 19,00 hod

Cena: 1.250,-Kč za celý jeden den výcviku (od pátku do neděle je cena 2.500,-Kč, pět dní výcviku jsou čtyři celé dny -tj. 5.000,-Kč)

Vypsané výcviky: