Rodina

I když si nemůžeme vybrat, do jaké rodiny se narodíme, ovlivňujeme život v ní svým jednáním. To na jedné straně představuje závazek, ale na straně druhé to dává naději v případech, když se objeví v rodině obtíže. Důležité je, jak se daří dětem, jak prospívá partnerský vztah a vliv prarodičů na současnou rodinu. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Všichni máme společné to, že jsme se narodili rodičům – patříme do nějaké rodiny. Také to patří k řádu světa. Život jako takový je ale velmi pestrý a různorodý. Jedinou jistotou je, že  když se narodíme, tak pak také zemřeme. Existují války, nemoci, rodiče se buď rozejdou nebo ne, v rodině máme úspěšné a spokojené členy nebo naopak někoho, kdo spáchal zločin, bere drogy… Každá rodina má svůj osud a nemůžeme si vybrat, do jaké rodiny se narodíme. Nejsme však bez vlivu na to, co se v rodině děje. V tom je potenciál růstu a změny.

Rodinu lze přirovnat k mikrokosmu se třemi úrovněmi vzájemně propojených vztahů:  partneři, předci (rodiče, prarodiče…) a děti. Speciální oblastí je náhradní rodina. Propojenost rodiny je dána krevním poutem, které u náhradní rodiny není. Je zde jiný druh vztahu.¨

Rodina se také vyvíjí („jak rostou děti“) a podle toho se také  mohou objevovat různé příznaky.

Partnerská úroveň

K partnerským obtížím mimo jiné patří: nevěra, rozdílné hodnoty a názory na výchovu,  alkoholismus a hráčství jednoho partnera, nepřiznané rodičovství a potraty, násilí, sexuální nesoulad, dlouhodobé nemoci, rozvod, zneužívání atd.

Velmi často do konfliktu mezi rodiči (partnery) vstupují děti nebo prarodiče. To pouze komplikuje řešení.

Děti

Děti zpravidla nejsou svobodné v tom, jak se projevují, a rodiče cítí vinu, když se dětem nedaří. Jsou nezranitelnějším článkem rodiny a zasluhují ochranu. Ne vždy je to však možné. Je dobré také vědět, že pro některé děti je pozice „toho důležitého“ natolik atraktivní, že jsou ochotné doslova pro to obětovat život. Velká část potíží dětí však patří k partnerství, nebo k transgeneračním vlivům. Rodiče však děti mohou podpořit v síle převzít jejich díl odpovědnosti.

K dětským obtížím mimo jiné patří: školní problémy ( šikana, zlobení, záškoláctví atd.), sourozenecké konflikty, chronické nemoci a jiné zdravotní potíže (např.různá postižení, počůrávání, úrazy, noční děsy, anorexie, bulímie atp.), útěky, drogy, hráčství, kriminalita atd.

Transgenerační vlivy

Je to oblast nejméně přístupná a její vliv na rodinu nejméně doceňován. Mnoho problémů v současné rodině vzniká právě zde. Patří sem:

Konflikty s rodiči nebo prarodiči (např. ženy se svými matkami a ty zase se svými), tabuizovaná témata (utajené rodičovství, potraty, sebevraždy, zločiny), předčasná úmrtí, válečná strádání, násilí, alkoholismus, zneužívání –znásilnění, nespravedlivý zisk na úkor jiného (domy po odsunutých Němcích) atd.

Náhradní rodina

„Náhradní rodiče“ zaslouží velkou úctu pro věc, kterou pro opuštěné děti dělají. Nesmějí však zapomínat, že nejsou opravdovými rodiči, že jsou ve službě. I přesto je v mnohém situace ještě složitější než u běžné rodiny. Kromě vlivů již popsaných, působí vlivy i původní rodiny dítěte, které do rodiny přišlo. Mnoho nejasností a bolesti patří právě sem.

Poradenství v této oblasti se odvíjí od toho, kde se problém projevuje a kam ve skutečnosti patří. Někdy je potřebné pracovat s celou rodinou, jindy postačí jen s rodiči, nebo jedním členem rodiny. To se také může měnit v různých fázích terapie.

[/read]

Duševní hygiena

…kdo chce jít, toho osud vede, kdo nechce, toho vleče…

Kdo pečuje o své duševní zdraví, má větší pravděpodobnost, že zůstane zdravý a vitální. Je v kontaktu sám se sebou, přijímá a respektuje realitu. Nehrozí mu také syndrom vyhoření („burnout syndrome“). Účinnými metodami jsou, vedle celé řady jiných, pohybové aktivity a metoda FOCUSING. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Velmi mnoho lidí vůbec neví, co ve skutečnosti doopravdy chtějí. Dělají věci, které jsou „správné“, ale pohoda stále nepřichází. Opravdovými impulsy našeho jednání nejsou impulsy z „hlavy“, ale ze „srdce“. Když se nenaučíme také vnímat vnitřní impulsy a potřeby, vyhlásíme válku uvnitř sebe. Válka vždy přináší utrpení. Každý potřebuje svou dávku utrpení, aby udělal změnu. Mnohdy teprve nemoc nebo úraz připomene člověku hodnotu života.

Nejde o to mít všechno, co chceme. To bychom se nikdy nestali dospělými. Není také pravda, že každý z nás je nahraditelný. Kdo to tvrdí, neváží si života.

Když my jsme šťastní a spokojení, tak blízcí lidé jsou šťastní a spokojení. A když jsou blízcí lidé spokojení, tak i nám je dobře. Nechtějme to, co nepotřebujeme. Nedávejme, co sami nemáme.

Existuje celá řada způsobů a metod  duševní hygieny.

Nabízím poradenství z oblasti pohybových aktivit a metodu FOCUSING (viz. nabídka). Uspořádání priorit, vhled do vnitřních impulsů našeho jednání a osobnostní rozvoj lze realizovat na individuálních konzultacích a seminářích rodinných konstelací.

[/read]

Práce s tělem

V těle přebývá „duše“ . Tělo je „chrám“, o který je nutné pečovat. Nejlepší jsou pohybové nebo sportovní aktivity a rozvoj vnímavosti tělesného prožívání. Tělo reaguje na psychickou pohodu i nepohodu. Existuje prokazatelná psychosomatická souvislost řady nemocí. Přiměřenou pozorností k tomu, co se v těle odehrává, a vhodnými činnostmi, můžeme předejít mnoha zdravotním komplikacím. [read more=“Více o práci s tělem…“ less=“…méně“]

Všichni jsme to už někdy zažili: Když je nám úzko, sevře se nám krk, někomu se strachy třesou nohy, trému cítíme v břiše. Někdy nás bolí nohy, protože už něco „nemůžeme ustát“, někdy ruce, protože už TO „nemůžeme unést“, někdy trpíme průjmem, protože TO už „nemůžeme vydržet“, někdy si naložíme příliš a „odnesou“ to záda, někdy jsou smutek a bolest do té míry neošetřené, že „nám puká srdce“ nebo jsme v takovém presu, že máme deprese, jindy zase reaguje kůže, žlučník, pohlavní orgány… Nemoci existují! Tělo reaguje na psychickou pohodu i nepohodu – svaly i orgány. Přes tělo je také možné ovlivnit zpětně psychickou kondici. K tomu jsou vhodné různé masáže, sportovní aktivity, techniky spojující tělo a psychickou stránku  atd.

Pro tuto oblast nabízím práci s tělesnými pocity metodou FOCUSING, práci s chronickými bolestmi a jinými potížemi a poradenství vhodných pohybových a tělesných aktivit.

[/read]

Zlobící děti

Rodiče jsou šťastní, když děti jsou šťastné. Nikdo však nemůže jít životem a neubližovat. Když děti „zlobí“, rostou k samostatnosti. Když zlobí „moc“, je dobré se podívat, co se doopravdy děje. Neexistuje žádná opravna „rozbitých“ dětí ani univerzální rada. Po možných souvislostech je nutné pátrat v rodině. Nejdůležitější pro dítě jsou jeho rodiče a rodina. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Za každou naší činností člověka je cíl něčeho dosáhnout.  Co chtějí děti, když zlobí?

Zpravidla chtějí na něco nebo na sebe upozornit. Někdy také chtějí získat výhodu, která jim nepřísluší (například oproti sourozenci).

Pro každého „zlobící děti“ znamenají něco jiného. Pro někoho je to školní zlobení, někomu vadí krádeže, někomu když děti odmlouvají nebo berou drogy, nechtějí chodit na „velkou“ nebo se  stále počůrávají, odmítají jíst nebo zvrací atd. Není důležité, co ostatní považují za zlobení. Důležité je prožívání rodičů nebo pěstounů.

„Zlobení“ je „normální“, i když někdy těžko k vydržení. Je součástí dospívání dítěte.  Když však začne ohrožovat okolí nebo rodinu, pak je výhodné si položit otázku: „Co se to vlastně děje?“ Odpověď je často možné nalézt jen s pomocí nezávislé osoby- poradce.

Nikdo na hluboké úrovni nechce dobrovolně prožívat utrpení a bolest, i když se to tak může jevit. Ani „zlobící“ děti ne. Je možné rozmotat zapletení, které se projevuje zlobením dětí. Nutné k tomu je pracovat s celou rodinou.

Nabízím konzultace > pro rodiče, prarodiče, pěstouny a jejich děti v této oblasti.

[/read]

Drogy

Když máte  jakékoliv podezření, že drogy začaly nepříjemným způsobem ovlivňovat váš život, neváhejte a vyhledejte odborníka. Nespoléhejte na to, že je možné se s drogou domluvit. Bylo by omylem se domnívat, že drogy jsou jen pervitin, kokain nebo heroin. Mezi drogy (kromě cigaret a alkoholu) patří také marihuana, hašiš, rozpouštědla (toluen), houby lysohlávky, „tripy“, extáze, ale také například durman a léky aj. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Drogy nejsou ani špatné ani dobré. Jsou součástí našeho života. Potíž vzniká, když jsou zneužívány. To, co nás nejvíce zneklidňuje, není ani tak jejich účinek, ale jejich dopad na osobnost člověka a životní způsob s drogami spojený. Negativní změny zaznamenává nejdříve okolí, později rodiče a zpravidla nakonec až sám uživatel. Drogy berou ženy i muži bez ohledu na věk. Drogový problém zasahuje vždy celou rodinu, má vliv i na vzdálenější okolí (např. škola).

Je přirozeně rozdíl v tom, jestli člověk zneužívá marihuanu, „houby“, tripy, pervitin nebo heroin (nezapomínejme, že drogy jsou také alkohol cigarety i léky).  Obavy nebo dokonce strach se především u rodičů dostavují stejně bez rozdílu na druhu zneužívané drogy.

Mám zkušenost, že když si rodiče myslí, že „divné“ chování, školní neúspěch, podezřelí kamarádi atd. dítěte souvisí s jeho užíváním drog, tak mají zpravidla pravdu. Bohužel jsou to ale oni, kdo se tuto informaci dozvědí jako poslední.

Užívání drog může mít různé fáze: experimentátor, víkendový uživatel, uživatel, problémový uživatel, závislý. Podle toho pak také probíhá příslušná terapie.

Klienti často přicházejí až ve fázi, kdy vyzkoušeli, co mohli z vlastních zdrojů, a nic nepomohlo. V rodině pak už bývají velké konflikty mezi rodiči – zpravidla otec je radikálnější. Konflikty rodičů odvádějí pozornost od drogy k manželskému konfliktu a drogový problém se prohlubuje. V některých případech drogy mohou také signalizovat rodinný problém. Ale i v tomto případě je nezbytné vedle případného konfliktu v rodině řešit drogy.

Drogový problém patří mezi nejzávažnější onemocnění!

V České republice je síť kontaktních center (tzv.K- center), kam mohou uživatelé drog přijít anonymně, získat řadu informací a kontaktů, případně si vyměnit injekční jehly. Hlavním posláním těchto zařízení je minimalizovat možná rizika užívání drog (např. HIV/AIDS). Zájemcům mohou pomoci vybrat vhodnou léčbu.

Prvním stupněm je ambulantní léčba. Ta spočívá v tom, že Klienti docházejí k terapeutovi – poradci podobně jako na kontrolu k lékaři. Výhodná je spolupráce všech zainteresovaných, ale doporučuji, aby přišel kdokoliv, kdo se cítí ohrožený, kdo cítí nějaký problém( i kdyby měl přijít sám). Je důležité pro řešení drogové problematiky začít co nejdříve, neodkládat návštěvu u odborníka. Člověk má  pak větší šanci se vyvarovat chybných rozhodnutí. Uživatelé drog získají důležité informace o tom co udělat, aby jim droga již nekomplikovala jejich život, terapeut může být jejich průvodcem při zvládání nového způsobu života. Rodiče nebo partneři dostanou informace, co je výhodné, aby udělali oni. Také oni potřebují podporu v tomto těžkém období. Upozorňuji, že řešení drogového problému je dlouhá a obtížná cesta pro všechny a že rychlé řešení neexistuje. Pokud se ale člověk opravdu rozhodne, je možné dojít k pozitivnímu řešení.

Obvykle probíhají konzultace individuálně. Pokud je to možné, je pro rodiče výhodné vedle individuálních setkání docházet také na rodičovské skupiny. Tam najdou podporu i „návody“ od rodičů, kteří mají stejný problém a případně i více zkušeností.

Vedle ambulantní péče existují i různě dlouhé pobyty pro uživatele drog ve specializovaných léčebných zařízeních. Kterou formu léčby zvolit, je nejlépe řešit při úvodních konzultacích.

 

Nabízím ambulantní terapii a poradenství uživatelům, rodinným příslušníkům, partnerům a dalším zainteresovaným osobám (např. učitelům).

Důležité informace o drogách a zařízeních a další odkazy naleznete také na:

http://www.drogy-info.cz

[/read]

Hráčství

Hra patří k životu člověka. Když ale člověk kvůli hraní krade, podvádí nebo není schopen běžného života, jedná se o vážnou nemoc. V těchto případech se doporučuje co nejdříve vyhledat odborníka. Stejně tak, když někdo z rodiny má obavu z hraní některého člena rodiny.
[read more=“Více…“ less=“…méně“]

Hrajeme si už jako děti. Hra v nás povzbuzuje tvořivost a fantazii. Kdo z nás někdy nepřemýšlel, že vyhraje velkou výhru a všechno změní nebo zařídí svět podle sebe? Hraní je také výzva dokázat, „že na to mám“.

Pro děti má přiměřená hra zásadní význam ve zdravém rozvoji. Jestliže si dospělý pouze hraje, je chycený do iluze dětské pasti, že vše je bez následků možné. Hrajeme sportku, tipujeme sportovní zápasy, kupujeme losy, hrajeme počítačové hry –zpravidla „střílečky“, karty, automaty, ruletu atd.

Pokud se nám daří říct: „ŠKODA“,   hraní skončit a „jít do práce“ a pak zase si příležitostně hrát –zahrát, když je čas, může hra být zábavou. Riziko je ale v přehlížení, že „o nic nejde“ – je to jen hra. Vyplatí se být ve střehu, když dítě jen vysedává u počítače nebo vášnivě sleduje sportovní zápasy a tipuje si na ně, když mizí cenné věci a je zanedbávaná škola nebo práce. Hrají děti, mládež i otcové od rodin. Hrají ženy i muži.

Když člověk onemocní  patologickým hráčstvím, stává se NE – MOCNÝM a ohrožuje sebe i svou rodinu. Známe všichni historky o tom, jak statkář prohrál v kartách celé hospodářství. Dnes není výjimkou u hráčů dluh několik set tisíc korun. Takový člověk dělá pro nezasvěcené nepochopitelné věci: krade, lže, podvádí, páchá sebevraždu… Je těžké to vydržet. Pro jeho blízké i pro něj samotného. Zkušenosti potvrzují, že v takovém případě je zbytečné apelovat na zdravý rozum. Doporučuji co nejdříve vyhledat odbornou pomoc. Je to tak proto, že často rodina z vlastních zdrojů řešení nenalezne a odklady řešení znamenají prodlužování utrpení všech. Není to snadné, ale je možné patologické hraní zvládnout.

Existuje ambulantní léčba a léčba ve specializovaných psychiatrických léčebnách.

Pro tuto oblast nabízím ambulantní poradenství pro HRÁČE,  rodinu nebo blízkého člověka.

[/read]

Alkohol

Pití alkoholu je společensky velmi tolerované. Pijí muži i ženy. Problémy s pitím zaregistruje nejprve nejbližší okolí pijáka. On sám dlouhou dobu nemá s pitím problém, má vždy důvod, proč musí pít. Někdy trvá ale mnoho let, než vznikne potřeba to řešit. Pokud se piják nebo jeho rodina pro změnu rozhodne, je vždy výhodné vyhledat odborníka.

[read more=“Více…“ less=“…méně“]

Pití alkoholu je u nás běžná, tolerovaná a současně podceňovaná věc a to do té míry, že není takovou zvláštností potkat člověka závislého na alkoholu. Pijí muži i ženy. Jsou pijáci, kteří pijí „kvartálně“-tj. chvíli pijí a chvíli abstinují, a ti, co pijí průběžně. Obě varianty jsou hrozné pro lidi, kteří s takovými pijáky žijí. Na rozdíl od ostatních drog, kde nástup problémů bývá dramatický a relativně rychlý, problémy vyplývající z pití alkoholu se často pomalu „vlečou“ mnoho let (pokud se nejedná o pijáky děti, kde nástup bývá razantní). Dochází k devastaci vztahů v rodině i v zaměstnání.

Charakteristické pro pijáky je, že si postupně budují systém obran a zdůvodnění, proč musí pít. Není rozhodující, zdali se jedná o dělníka nebo lékaře, o kuchařku nebo herečku.

Stejně jako u ostatních drog rozhodující význam pro změnu chování pijáka má postavení hranic.

Proč se člověk rozhodl užívat nebo zneužívat alkohol je možné řešit až po té, co pijan začne abstinovat. Bohužel se velmi často jedná v rodinách pijáků o tzv. spoluzávislost. Proto je důležité pracovat také s rodinou pijícího člena. Motivací pro léčbu bývá ztráta zaměstnání nebo rodiny. Pokud se však překročí určitá hranice, není již cesty od pití zpět. Vyplatí se proto problémy s pitím řešit co nejdříve. Výhodné pro to je vyhledat odborníka.

Existuje ambulantní a pobytová léčba. Léčebné pobyty jsou na speciálních odděleních v nemocnicích nebo psychiatrických léčebnách. Je také možné docházet do svépomocné skupiny „AA“ (anonymní alkoholici). Ambulantní péči poskytují specializovaní lékaři nebo terapeuti.

Pro tuto oblast nabízím ambulantní poradenství pro problémové pijáky, závislé na alkoholu a jejich rodinné příslušníky (partnery, rodiče, prarodiče, děti).

[/read]