Drogy

Když máte  jakékoliv podezření, že drogy začaly nepříjemným způsobem ovlivňovat váš život, neváhejte a vyhledejte odborníka. Nespoléhejte na to, že je možné se s drogou domluvit. Bylo by omylem se domnívat, že drogy jsou jen pervitin, kokain nebo heroin. Mezi drogy (kromě cigaret a alkoholu) patří také marihuana, hašiš, rozpouštědla (toluen), houby lysohlávky, „tripy“, extáze, ale také například durman a léky aj. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Drogy nejsou ani špatné ani dobré. Jsou součástí našeho života. Potíž vzniká, když jsou zneužívány. To, co nás nejvíce zneklidňuje, není ani tak jejich účinek, ale jejich dopad na osobnost člověka a životní způsob s drogami spojený. Negativní změny zaznamenává nejdříve okolí, později rodiče a zpravidla nakonec až sám uživatel. Drogy berou ženy i muži bez ohledu na věk. Drogový problém zasahuje vždy celou rodinu, má vliv i na vzdálenější okolí (např. škola).

Je přirozeně rozdíl v tom, jestli člověk zneužívá marihuanu, „houby“, tripy, pervitin nebo heroin (nezapomínejme, že drogy jsou také alkohol cigarety i léky).  Obavy nebo dokonce strach se především u rodičů dostavují stejně bez rozdílu na druhu zneužívané drogy.

Mám zkušenost, že když si rodiče myslí, že „divné“ chování, školní neúspěch, podezřelí kamarádi atd. dítěte souvisí s jeho užíváním drog, tak mají zpravidla pravdu. Bohužel jsou to ale oni, kdo se tuto informaci dozvědí jako poslední.

Užívání drog může mít různé fáze: experimentátor, víkendový uživatel, uživatel, problémový uživatel, závislý. Podle toho pak také probíhá příslušná terapie.

Klienti často přicházejí až ve fázi, kdy vyzkoušeli, co mohli z vlastních zdrojů, a nic nepomohlo. V rodině pak už bývají velké konflikty mezi rodiči – zpravidla otec je radikálnější. Konflikty rodičů odvádějí pozornost od drogy k manželskému konfliktu a drogový problém se prohlubuje. V některých případech drogy mohou také signalizovat rodinný problém. Ale i v tomto případě je nezbytné vedle případného konfliktu v rodině řešit drogy.

Drogový problém patří mezi nejzávažnější onemocnění!

V České republice je síť kontaktních center (tzv.K- center), kam mohou uživatelé drog přijít anonymně, získat řadu informací a kontaktů, případně si vyměnit injekční jehly. Hlavním posláním těchto zařízení je minimalizovat možná rizika užívání drog (např. HIV/AIDS). Zájemcům mohou pomoci vybrat vhodnou léčbu.

Prvním stupněm je ambulantní léčba. Ta spočívá v tom, že Klienti docházejí k terapeutovi – poradci podobně jako na kontrolu k lékaři. Výhodná je spolupráce všech zainteresovaných, ale doporučuji, aby přišel kdokoliv, kdo se cítí ohrožený, kdo cítí nějaký problém( i kdyby měl přijít sám). Je důležité pro řešení drogové problematiky začít co nejdříve, neodkládat návštěvu u odborníka. Člověk má  pak větší šanci se vyvarovat chybných rozhodnutí. Uživatelé drog získají důležité informace o tom co udělat, aby jim droga již nekomplikovala jejich život, terapeut může být jejich průvodcem při zvládání nového způsobu života. Rodiče nebo partneři dostanou informace, co je výhodné, aby udělali oni. Také oni potřebují podporu v tomto těžkém období. Upozorňuji, že řešení drogového problému je dlouhá a obtížná cesta pro všechny a že rychlé řešení neexistuje. Pokud se ale člověk opravdu rozhodne, je možné dojít k pozitivnímu řešení.

Obvykle probíhají konzultace individuálně. Pokud je to možné, je pro rodiče výhodné vedle individuálních setkání docházet také na rodičovské skupiny. Tam najdou podporu i „návody“ od rodičů, kteří mají stejný problém a případně i více zkušeností.

Vedle ambulantní péče existují i různě dlouhé pobyty pro uživatele drog ve specializovaných léčebných zařízeních. Kterou formu léčby zvolit, je nejlépe řešit při úvodních konzultacích.

 

Nabízím ambulantní terapii a poradenství uživatelům, rodinným příslušníkům, partnerům a dalším zainteresovaným osobám (např. učitelům).

Důležité informace o drogách a zařízeních a další odkazy naleznete také na:

http://www.drogy-info.cz

[/read]