Platba v roce 2018

Všechny platby, které jsou/byly do roku 2017 přijímány a dokladovány „dokladem o příjmu“, budou od roku 2018 realizovány výhradně převodem na účet. Od ledna 2018 je cena konzultace 700,-Kč. Doklady o příjmu nebudou vydávány.