Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 2

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:
Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 1“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z prvního semináře, naučit se v týmu řešit vlastní drogové kasuistiky a v pracovní dílně vytvořit doporučení pro doplnění školního řádu o drogovou problematiku. Důraz bude rovněž kladen na prevenci vyhoření. Hlavními metodami práce bude přehrávání rolí, práce ve skupinách a prožitkové techniky. [read more=“Více…“ less=“…méně“]Forma práce:
Seminář je koncipován jako intenzívní dvoudenní program pro učitele ZŠ, SŠ SOŚ a SOU, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a studenty, kteří již absolvovali seminář Co dělat, když 1. Program je rozdělen do sedmi 1,5 hodinových bloků, což obnáší celkem 14 výukových hodin.

Cíl:
1. Modelové řešení konkrétních případů + algoritmy
2. Uvědomění si vlastních vnitřních hranic a exkurze do vlastních motivů
3. Stanovit priority školy v řešení drogového problému
4. Vzájemná podpora při řešení drogových problémů
5. Prevence vyhoření
6. Práce s tématy účastníků kurzu

[/read]