Rodina

I když si nemůžeme vybrat, do jaké rodiny se narodíme, ovlivňujeme život v ní svým jednáním. To na jedné straně představuje závazek, ale na straně druhé to dává naději v případech, když se objeví v rodině obtíže. Důležité je, jak se daří dětem, jak prospívá partnerský vztah a vliv prarodičů na současnou rodinu. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Všichni máme společné to, že jsme se narodili rodičům – patříme do nějaké rodiny. Také to patří k řádu světa. Život jako takový je ale velmi pestrý a různorodý. Jedinou jistotou je, že  když se narodíme, tak pak také zemřeme. Existují války, nemoci, rodiče se buď rozejdou nebo ne, v rodině máme úspěšné a spokojené členy nebo naopak někoho, kdo spáchal zločin, bere drogy… Každá rodina má svůj osud a nemůžeme si vybrat, do jaké rodiny se narodíme. Nejsme však bez vlivu na to, co se v rodině děje. V tom je potenciál růstu a změny.

Rodinu lze přirovnat k mikrokosmu se třemi úrovněmi vzájemně propojených vztahů:  partneři, předci (rodiče, prarodiče…) a děti. Speciální oblastí je náhradní rodina. Propojenost rodiny je dána krevním poutem, které u náhradní rodiny není. Je zde jiný druh vztahu.¨

Rodina se také vyvíjí („jak rostou děti“) a podle toho se také  mohou objevovat různé příznaky.

Partnerská úroveň

K partnerským obtížím mimo jiné patří: nevěra, rozdílné hodnoty a názory na výchovu,  alkoholismus a hráčství jednoho partnera, nepřiznané rodičovství a potraty, násilí, sexuální nesoulad, dlouhodobé nemoci, rozvod, zneužívání atd.

Velmi často do konfliktu mezi rodiči (partnery) vstupují děti nebo prarodiče. To pouze komplikuje řešení.

Děti

Děti zpravidla nejsou svobodné v tom, jak se projevují, a rodiče cítí vinu, když se dětem nedaří. Jsou nezranitelnějším článkem rodiny a zasluhují ochranu. Ne vždy je to však možné. Je dobré také vědět, že pro některé děti je pozice „toho důležitého“ natolik atraktivní, že jsou ochotné doslova pro to obětovat život. Velká část potíží dětí však patří k partnerství, nebo k transgeneračním vlivům. Rodiče však děti mohou podpořit v síle převzít jejich díl odpovědnosti.

K dětským obtížím mimo jiné patří: školní problémy ( šikana, zlobení, záškoláctví atd.), sourozenecké konflikty, chronické nemoci a jiné zdravotní potíže (např.různá postižení, počůrávání, úrazy, noční děsy, anorexie, bulímie atp.), útěky, drogy, hráčství, kriminalita atd.

Transgenerační vlivy

Je to oblast nejméně přístupná a její vliv na rodinu nejméně doceňován. Mnoho problémů v současné rodině vzniká právě zde. Patří sem:

Konflikty s rodiči nebo prarodiči (např. ženy se svými matkami a ty zase se svými), tabuizovaná témata (utajené rodičovství, potraty, sebevraždy, zločiny), předčasná úmrtí, válečná strádání, násilí, alkoholismus, zneužívání –znásilnění, nespravedlivý zisk na úkor jiného (domy po odsunutých Němcích) atd.

Náhradní rodina

„Náhradní rodiče“ zaslouží velkou úctu pro věc, kterou pro opuštěné děti dělají. Nesmějí však zapomínat, že nejsou opravdovými rodiči, že jsou ve službě. I přesto je v mnohém situace ještě složitější než u běžné rodiny. Kromě vlivů již popsaných, působí vlivy i původní rodiny dítěte, které do rodiny přišlo. Mnoho nejasností a bolesti patří právě sem.

Poradenství v této oblasti se odvíjí od toho, kde se problém projevuje a kam ve skutečnosti patří. Někdy je potřebné pracovat s celou rodinou, jindy postačí jen s rodiči, nebo jedním členem rodiny. To se také může měnit v různých fázích terapie.

[/read]

Zlobící děti

Rodiče jsou šťastní, když děti jsou šťastné. Nikdo však nemůže jít životem a neubližovat. Když děti „zlobí“, rostou k samostatnosti. Když zlobí „moc“, je dobré se podívat, co se doopravdy děje. Neexistuje žádná opravna „rozbitých“ dětí ani univerzální rada. Po možných souvislostech je nutné pátrat v rodině. Nejdůležitější pro dítě jsou jeho rodiče a rodina. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Za každou naší činností člověka je cíl něčeho dosáhnout.  Co chtějí děti, když zlobí?

Zpravidla chtějí na něco nebo na sebe upozornit. Někdy také chtějí získat výhodu, která jim nepřísluší (například oproti sourozenci).

Pro každého „zlobící děti“ znamenají něco jiného. Pro někoho je to školní zlobení, někomu vadí krádeže, někomu když děti odmlouvají nebo berou drogy, nechtějí chodit na „velkou“ nebo se  stále počůrávají, odmítají jíst nebo zvrací atd. Není důležité, co ostatní považují za zlobení. Důležité je prožívání rodičů nebo pěstounů.

„Zlobení“ je „normální“, i když někdy těžko k vydržení. Je součástí dospívání dítěte.  Když však začne ohrožovat okolí nebo rodinu, pak je výhodné si položit otázku: „Co se to vlastně děje?“ Odpověď je často možné nalézt jen s pomocí nezávislé osoby- poradce.

Nikdo na hluboké úrovni nechce dobrovolně prožívat utrpení a bolest, i když se to tak může jevit. Ani „zlobící“ děti ne. Je možné rozmotat zapletení, které se projevuje zlobením dětí. Nutné k tomu je pracovat s celou rodinou.

Nabízím konzultace > pro rodiče, prarodiče, pěstouny a jejich děti v této oblasti.

[/read]