Rodinná terapie a rodinné konstelace

Proč se manželé „museli“rozejít

RT i RK mají společné to, že se oba směry zabývají rodinným systémem. Rozdíly se objevují zejména v tom, co oba směry považují za důležité a v tom smyslu se i táží. Někdy se proto objeví velmi rozdílné hodnocení navenek stejných situací. [read more=“Více…“ less=“…méně“]

Bulímie je oběma směry chápána jako produkt nedokončeného separačního procesu na pozadí konfliktu rodičů. Rozdílnost mezi RT a RK je především v pohledu na tok energie chcete – li směr působení sil a v chápání příčin a následků.

Uvedu příklad:  Nazval jsem to: „Proč se manželé museli rozejít“ s podtitulem „Jak pracují RK“

Dostala se mi do péče bývalá klientka mých učitelů a následně pak také kasuistika o tom případu . Na krátkém úseku vztahu Kl a jejího bývalého manžela ukážu, jak pracují RK.

Klientka se dlouhou dobu léčila s bulímií a ke mně přišla s tím, že bulímii zvládá, ale nyní má deprese.

Z pohledu RK není důležité, co si lidí myslí, ale důležitá jsou fakta. Při problémech současném vztahu hrají důležitou roli kromě jiných vlivů případné neukončené minulé vztahy- například první lásky nebo milenci.  Kl. potvrdila, že před tím, než si vzala manžela, byla velmi zamilovaná, stále na toho člověka myslí a považuje za nemožné, že by se s ním ještě jednou neviděla . Kl  pak dále řekla, že manžela nikdy nemilovala a dokonce mu to také řekla. Vzala si ho proto, aby na svou lásku zapomněla a také proto, že si myslela, že jí manželský vztah pomůže se zbavit bulímie, kterou celou dobu trpěla.

Partner za příznivých okolností může být tím, který může být nápomocný v rozhýbání ustrnutí v bulimické fázi separačního procesu. Otec Katky mi bývalého manžela popsal vědce k normálnímu životu nepoužitelného, spíše jako další děcko, o které je nutné pečovat a není možné se o něj opírat. Podobné hodnocení se objevuje i v kasuistice, kde se dále předvídá konec vztahu. To se také stalo. Manželství skončilo.

Z konstelačního pohledu byl ale ten vztah určený ke krachu od samého začátku. KL. stále miluje první lásku, manžela nikdy nechtěla jako partnera, byl vlastně použitý  pro její boj s bulímií a byl náhražka za nenaplněnou lásku. Ne teda proto, že manžel byl „nepoužitelné dítě“, ale proto, že KL. pro něj nikdy neměla místo „muselo“ manželství skončit. Navenek je to stejné, ale v toku energie opačné, než se na první pohled zdálo. Proto bývalý manžel nikdy nemohl naplnit očekávání pro terapii bulímie Kl.

Řešení pro klientku z pohledu RK je v přijetí odpovědnosti, že manžela vlastně použila, že mu ublížila. Oba pak musí uznat,že spolu nemohli být a také uznat ztrátu z konce vztahu a nechat si čas na bolest, která je s tím spojená. Nutné je také uznat trvalost spojení v rolích rodičů. Pak bude toto místo uzavřené.

Uvidět tuto souvislost není nijak obtížné. Celé je to v přijetí těchto souvislostí obecně a v pokládaní  otázek. Tak se u současné rodiny ptám na bývalé a současné partnery, milence, potraty, děti.

Neukončené vztahy jsou otevřeným místem, kudy uniká životní energie, i když zpočátku nový vztah vypadá, že zmůže všechno. (Je jedno jestli se neukončený vztah týká rodiče nebo partnera nebo někoho, kdo zemřel).  Dřív nebo později ale příjem z nového vztahu nestačí pokrýt ztráty. Řešením pro to je uznat konec vztahu nebo nenaplnění očekávání a bolest s tím spojenou. Nutné je pak také dát prostor smutku- vysmutnit smutek, aby se nemusel hromadit.

Kl. přišla pro deprese. Není divu. Není svobodná, je v presu ze zátěže nevysmutněných smutků.

Dobrým výsledkem u problémů souvisejícími s nedokončenou separací je dokončená separace nebo nastartovaný separační proces. Je lhostejné, jak k tomu dojde.

Na krátkém úseku jsem na pozadí RT nabídl pohled RK. Inspirací k tomu, abych s tím zabýval, je moje zkušenost  z výcviku RT. Míval jsem někdy pocit, že se pohybujeme na samém prahu konstelačního uvažování. Obě metody mají velký potenciál, mají mnoho společného, ale ukazuje se, že i některé významné odlišnosti.

Liberec, 25.3.04                                                  Mgr.Igor Pavelčák

[/read]