Bolavá kolena

Každý systém ( jedinec, rodina, společnost atd.) je systémem navzájem souvisejících událostí, kdy v hraničním bodě se prvotní nerovnováha po čase projeví jako symptom- například bolavá kolena. Jestliže budeme léčit jen kolena, musí přijít něco jiného – s nadějí, že nás to přivede na začátek nerovnováhy, od kterého se odvíjí řešení. Ztráty, které vznikly v průběhu doby, nezbývá než přijmout, což je také podmínka nastolení nové rovnováhy v systému. Kdo zná alespoň trochu dějiny, dobře chápe, že “válka je pokračování politiky (mocných) jinými prostředky”.