Bylo by možné, kdyby…

Mnohé civilizace, včetně křesťanské, v zájmu “šíření pravdy”, vyvraždili nemilosrdně obyvatele jiných kultur i jejich bohy. Mírové, respektující, přející soužití odlišných náboženství, ideologií, etnik, ras by bylo možné, kdyby v jejich čele nestáli (se nedostali) jedinci a skupiny, kteří chtějí VŽDY VÍC.
Je tak zřejmé, že jedním z důležitých úkolů rodičů je dopřát dětem zkušenost VÝHODY omezit se. Snadnější to mají rodiče se třemi a více dětmi a to proto, že matka má obvykle jen dvě ruce.