Co je vylučováno, to se musí opakovat

Mocní celého světa rozpoutali válku s VÍREM a šup, je tu VELKÁ VÁLKA, aby bylo všem jasné, co je a co není důležité a jak opravdová válka vypadá. Už je jedno, kdo má nebo nemá očkování. Všichni můžou všude.
Další systémová logika, respektive nepochopení, je ve spekulacích, jestli bylo možné válce na Ukrajině zabránit a co jsme (já ale ne) měli dělat, s kým a jak jednat… Není žádná novinka, že nás Rusko (Sovětský svaz) osvobodilo v r. 1945, ale že nás taky obsadilo a zavedlo taky svůj režim. Takhle napadlo a obsadilo i jiné země v dávnější i v současné historii. A protože nikdo z ruských agresorů neřekl : “Ublížili jsme vám, neměli jsme na to právo, beru si svou odpovědnost na sebe”, tak potomci musí takové násilí z loajality páchat znovu. Až do doby, kdy jako kdysi mocné španělské, portugalské nebo nizozemské říše ztratí svůj vliv, zaplatí a zlo bude pojmenováno, jako se to částečně stalo po válce v Německu.