Co jsem radši zapomněl

Podobně jako ve focusing, kde se “zapomenutá” témata bez naší vůle vynořují a zpřítomňují, je možné se prostřednictvím konstelací setkat s tím, co je právě teď nejdůležitější, co odsunujeme, přehlížíme, na co jsme radši zapomněli nebo nedáváme tomu tu patřičnou důležitost (tj. vylučujeme ze systému). Na říjnovém setkání na semináři rodinných konstelací nabízíme téma “Co jsem radši zapomněl”. Nedořešená/zapomenutá témata budeme stavět jako symptom – a uvidíme.