Inkluze -20.5.2023

Projekt Inkluze je koncept, který předpokládá na jedné straně, že všichni jsme stejní (a tak například máme chodit do téže školy) a současně na straně druhé, že někteří, mocí vybraní/definovaní jedinci, mají právo dostat víc (asistent pedagoga) a ostatní to musí přijmout i za cenu, že to bude na jejich úkor. To samo už zakládá na nerovnováhu systému.