Jen socialismus?

Eugen Ruge: V čase ubývajícího světla: “Něco tak debilního, ba kriminálního. Ano, to je nejvýstižnější formulace celé té bídy. Bezpráví se tu povýšilo na spravedlnost a ve jménu spravedlivé věci bylo dovoleno vše: ten takzvaný socialismus byl vybudován na naprosté potupě a na kostech milionu nevinných. A symbolem toho všeho se stala stranická hymna, kterou spatlal dohromady trapný básník: Strana, jedině strana, ta vždycky pravdu má.”
Byly u nás doby, kdy odborníci zakazovali ženám kojit, protože to prý není zdravé. Pak řekli, že se spletli a bylo! Byly doby, kdy ženy dostávali od lékařů na těhotenskou nevolnost prášky, po kterých se jim narodily postižené děti.