Jiný názor

Když jsi před rokem 89 například řekl, že v Katyni vraždili Rusové, nebo že nás Rusové a spol. v 68 okupovali, tak tě zavřeli za protirežimní řeči. V Německu (i v Čechách) před 2. válkou přijali protižidovské zákony, a tak všechno, co se dělo, bylo podle zákona a bylo to prezentováno, že je to v celospolečenském zájmu. Totéž s Miladou Horákovou… A tak je zase očkování v celospolečenském zájmu a kdo říká něco jiného, je šiřitel poplašné zprávy a je potřeba ho exemplárně potrestat (už to píšou na internetu a “lid” to podporuje!). Je zřejmé, že systémová rovnováha je zásadně narušena v samém základu, a proto se kontruhují zástupné symptomy/problémy/kauzy, které slouží k zakrytí skutečných individuálních záměrů – viz. Hitler, Stalin, atd. až po dnešek.