Když ženy nemusí rodit děti

Když ženy “nemusí” rodit děti -tj. mají možnost zvolit, kolik jich chtějí, znamená to, že ostatní děti, které by se mohly/měly narodit, se nenarodí. Tyto “vyvolené” a odmítnuté děti jsou ale ve spojení a vyvolené děti za takové rozhodnutí matky platí. Oslabení muži, oslabené ženství, “narození do jiného těla”, 58 pohlaví atd.