Koučování a supervize

Supervizi nebo koučování využívají profesionálové v pomáhajících profesích, firmách a organizacích. Principiálně pomáhá při řešení osobních nebo pracovních obtíží, slouží k podpoře rozvoje jednotlivce, firmy nebo organizace, pomáhá na cestě k profesionální kompetenci pracovníků a přispívá k prevenci vyhoření.

Někdy se nám stane, že se ve svém osobním nebo pracovním životě pod vlivem různých okolností dostaneme do slepé uličky. Nevíme, jak z toho ven. Nebo máme určitý záměr a nejsme si jistí, jestli jdeme správně při jeho naplňování. Možná nám také chybí nějaké informace. V zásadě je to stav určité nespokojenosti. V těchto situacích je možné využít pomoci, které nabízí SUPERVIZE nebo KOUČOVÁNÍ. Číst více >

Cena:

  • Supervize:       1000,-Kč/h
  • Koučování:   1000 – 3000,-Kč/h

Cena je stanovena dohodou.