Aktuality – souhrn

Chamtivost

24.6.2022

Chamtivost se zpravidla projevuje tím, že “nemám stále dost”. Dost mobilu, dost území, dost druhů ovoce, dost plynu, dost kabelek, dost ocenění, dost … moci. Chamtivost (nenažranost) plodí zlo. O jednom takovém je pohádka o Otesánkovi. Měli by jí vysílat každý den místo zpráv ve 12 hodin – asi nebudou.

Omyl/Chyba

22.6.2022

Omyl je dar. Vytyčuje hranice cesty, kterou máme jít k našemu úkolu.

Tohle mi změnilo život!

18.6.2022

Změna se může odehrát v jediném okamžiku. Není to ale důvod to adorovat, nebo to považovat za přelomovou událost. Může být, že klíčový okamžik je jen drobnou součástí něčeho mnohem většího. Je pravděpodobné, že se nám nikdy úplně nepodaří nahlédnout na hodnotu věcí, které tomu “historickému” okamžiku předcházely.

Jedinec

17.6.2022

Co to my lidi děláme, že jsme ochotní akceptovat, že jeden z nás může všechny “spasit”, udělit milost zločinci, rozpoutat válku, říkat, co je pro nás dobré a co ne, zavírat a likvidovat jiné lidi… Kam se ztratilo to dítě, které svobodně vykřikne: “Král je nahý”?

Dobrá vůle

13.6.2022

Dobrá vůle (snaha o porozumění, ochota vidět toho druhého…) se od mocenských ambic liší v tónu sdělení a následně v činech.

Čistota

12.6.2022

Špatné (nečisté) svědomí není možné kompenzovat uklízením (čistotou), stejně jako neuklízení (nečistota) není projevem čistého svědomí. Mít uklizeno (čisto) a mít čisté svědomí spolu koreluje, když je respektovaný ŘÁD.

Skutečná chudoba

5.6.2022

Máš střechu nad hlavou? Máš každý den chleba? Máš telefon? Kouříš? Piješ alkohol nebo bereš grogy? Máš televizi? Máš nárok na sociální dávky? Můžeš zdarma k doktorovi? Máš internet?
Nemáš každý den chleba. Nemáš střechu nad hlavou. Děti nemůžou chodit do školy. Nemáš přístup k pitné vodě. Nemáš lékařské ošetření…

Zachráněn na poslední chvíli

26.5.2022

“Zachráněn na poslední chvíli” je nabízené téma na víkendové konstelace pro ty, kteří “nic” nemají…i pro ty, co mají!

Odpovědnost

25.5.2022

Lidé mají tendenci svádět své neúspěchy a zlé skutky na původní rodinu, partnera, šéfa, rozkaz velitele, “takovou dobu” atd., přičemž je zřejmé, že TO udělali právě oni.

Proč bych měl věřit, že:

19.5.2022

“Nesahej na ty kamna, spálíš se!”
Z jednoho semínka může vyrůst celý klas semen
Po velké válce už bude navždy mír
Všichni lidé bratři jsou
Když budu ctít rodiče, bude se mi dobře dařit

Poplivaná matka

17.5.2022

Když chceš být “lepší”, snažíš se být “jiný” (černý x bílý), pak na hluboké úrovni matce vyčítáš, že tě porodila TAKOVÉHO! Když na sobě něco nepřijímáš/snažíš se nevidět…, pliveš na matku.

Osobní nastavení

12.5.2022

Osobní nastavení vždy vítězí. Takže psychopat je vždy psychopat, osobní pomsta má přednost před reálným řešením atd.

Neušetříš

11.5.2022

Svědomí neušetříš!

Aktivní

9.5.2022

Usilování o to přijít věci na kloub (udělat změnu…) je právě tím, proč to nejde. Řešení se vynoří “samo”, když jsme aktivní v pozornosti a otevřenosti k tomu, co přichází BEZ našeho úsilí. Aktivita je nutná také při opouštění nefungujících scénářů.

Jistota

28.4.2022

Máme v současné digitální době jistotu, že se nedostaneme na stránky úřadu, policie, nemocnice, banky, školy nebo naše stránky, když je někdo napadne. Takovou jistotu jsme v době před potřebou internetu neměli. Nezdá se, že by to byla výhoda.

Užít si

21.4.2022

Užít si například na semináři, při sportu, dovolené, na koncertě atd. je dobré. Není to ale změna, o kterou se lidé často deklarativně snaží. Změna se musí dělat, probíhá v čase a je vždy spojená s dáváním. Potřebu “užít si”- tj. získat něco, co mi chybí (čeho se mi nedostává), nakonec vždy skončí nevyhnutelně zneužitím “užívatele”.

To snad není pravda

7.4.2022

Největší potupou a paradoxem pro PRAVDU je, když vyvstane potřeba “pravdu” uzákonit. Například pravdu o dějinách.

Pokrok

5.4.2022

Válka vždy přináší pokrok, i když za hroznou cenu z hlediska člověka. Ve skutečnosti boj o prostor a vlastní zájmy se děje v přírodě všude a lidem to vadí jen v případě, že místo mrkve vyroste plevel, nebo když krtek ozdobí pečovaný trávník. Dneska jsem viděl na louce prvního čápa. Přiletěli, řád platí. Problém teď nastal těm, kdo žijí na louce a u potoků. Nezbývá jim, než hlídat si své hranice a tak ochránit to své…když je to možné. Jsme ve válce. Už od Adama.

Ve válce pravidla neplatí

3.4.2022

Říká se, že ve válce žádná pravidla neplatí. Samozřejmě, že pravidla platí, pravidla platí vždy. Jen se ve válce nedodržují dohody, smlouvy a ani pravidla. Když například syn nebo dcera válčí se svými rodiči, když nesouhlasí/válčí se svým tělem, když přebírá odpovědnost (nesouhlasí/válčí s osudem) za jiného na sebe, když jeden stát napadne druhý, když žena válčí s mužem, když vezmeš život jinému člověku (potrat, vraždění)… Všechno má své důsledky- podle pravidel.

Nerovnováha

1.4.2022

Společenská systémová nerovnováha, způsobená systémovým zapletením jedinců u moci, se v současné době prezentuje blízkou válkou, migrací, energetickým, průmyslovým a potravinovým ohrožením. A jakkoli “obyčejný” jedinec nemá prakticky šanci ovlivnit společenskou systémovou nerovnováhu, její důsledky odnese nejvíce on. Mocní si případně udělí milost – pokud nemají v plánu konkurenty moci povraždit.