Aktuality – souhrn

Focusing – Konstelace 2024

8.7.2024

Pro účastníky setkání (ale i pro ostatní zájemce) nabízíme témata na zvážení: Dělám MAMINKU doopravdy? Co si myslím, že už přijímám a s čím mám stále problém? Jak vypadá v praxi moje oslava mého radostného života? Spoléhám se na tělesné vědomí, nebo používám více “hlavu” a případně proč.

Idiot

7.7.2024

Když se smíchá černoch s běloškou, Židovka s Němcem, muslim s křesťankou, Slovák s Češkou, Vietnamka s Francouzem, Mexičanka s … není to problém. Lidi se “míchali” vždycky. Problém vzniká, když alespoň jeden z nich je idiot. Bez ohledu na to, že jeho nastavení vychází ze systémové loajality, má vinu například za to, když jako arabský muslim žijící v Čechách a mající českou manželku týrá jejich děti, že ve školní jídelně jedli a pochutnali si na šunkoflekách.

Babička vedle – zase netrefila

4.7.2024

Když se babi stará o vnoučata, aby tím pomohla dceři, která se na ni zlobí, zlobí se dcera stejně, protože chce, aby se matka starala o ni, a ne o její děti.

Láska a odpuštění

2.7.2024

Představa, že láska a odpuštění může vyřešit obtíže související se systémovým zapletením, je omyl. Spíše je to tak, že koncept lásky a odpuštění ( a naděje v to vkládané) jsou symptomatickým projevem systémového zapletení.

Bylo by možné, kdyby…

2.7.2024

Mnohé civilizace, včetně křesťanské, v zájmu “šíření pravdy”, vyvraždili nemilosrdně obyvatele jiných kultur i jejich bohy. Mírové, respektující, přející soužití odlišných náboženství, ideologií, etnik, ras by bylo možné, kdyby v jejich čele nestáli (se nedostali) jedinci a skupiny, kteří chtějí VŽDY VÍC.
Je tak zřejmé, že jedním z důležitých úkolů rodičů je dopřát dětem zkušenost VÝHODY omezit se. Snadnější to mají rodiče se třemi a více dětmi a to proto, že matka má obvykle jen dvě ruce.

Pomoc?

30.6.2024

“Kdyby moje pomoc byla pro tebe potvrzením, že se zase najde někdo, kdo za tebe udělá tvé věci, tak ti nepomůžu.”

Vítězství?

29.6.2024

Je nemožné, aby syn zvítězil nad otcem a dcera nad matkou. Už jen ten záměr je prohra. Prohra žít vlastní život naplno.

Puzení

28.6.2024

K rodičovství jsme puzeni PŘÍRODOU, a to bez ohledu na to, jak a jaké problémy v důsledku systémového zapletení dětem natropíme. Politici jsou lidé jako rodiče s tím rozdílem, že problémy dělají všem. Jejich puzení být politik je systémově podmíněná mocenská ambice a životu neslouží, na rozdíl od rodičovství (děti x válka).

Marná snaha

28.6.2024

Ve snaze dělat věci “správně”, odmítáme přijmout, co k nám patří.

Stačí

27.6.2024

Když zůstaneme U SEBE, nemůžeme zabloudit.

Neomalený nárok

25.6.2024

“Uvař mi kafe, jsem vyřízenej!”; “O tom si musíme ještě popovídat/povídej si se mnou!”; “Přijedeš pro mě, viď?”; “Boženo, dneska budu u vás spát, pohádala jsem se se starým!”; “Ještě že jsem vás porodila tolik. Aspoň se bude mít kdo o mě postarat.”; “No, tak jsem přišla pozdě!”; Pořadí pacientů určuje lékař ( lékař ne- sestra); Před “mocným” se automaticky zmenšuji, protože ON/ONA určitě neprdí atd.
Většina lidí bývá takovým arogantním požadavkem tak zaskočena, že udělá, co je požadováno, i když dřív nebo později má z toho “blbý pocit” do té doby, než tento mocenský a agresivní projev nepřijme jako normu.
Nevychází to jen s malými dětmi. Děti v takové situaci “zatáhnou ruční brzdu” a koncept rodiče/babi/ učitele… “vše a vždy pro mě” se ve vteřině zhroutí a z neomalence se stává chudák- rozuměj oběť.

Nemá právo

24.6.2024

Žádný rodič nemá právo zneužít děti na své záměry.

Důkaz

16.6.2024

Kdo potřebuje důkaz, že konstelace/ konstelační vlivy mají reálný základ, může si přečíst informace k tématu EPIGENETIKA.

Morálka a vina

14.6.2024

Někteří lidé se zaštitují morálkou a společenskými nebo rodinnými rituály, aby nebyly vidět jejich systémové dluhy a skutečné záměry. Čím větší je “potřeba” je popírat, tím přísněji je morálka vyžadována.

Pozoruhodnost z České republiky

13.6.2024

Náboženství…………………..NÁBO – ŽENSTVÍ

Smrtelné ohrožení

12.6.2024

Pro některé lidi je “NE” tak nepřijatelné, že ho vnímají jako smrtelné ohrožení. Na takové ohrožení reagují agresí. V extrému je to sebevražda (agrese vůči sobě), nebo vražda. Mezi těmito krajnostmi je nejčastějším projevem manipulace (psychická agrese).

Sny a realita

7.6.2024

Ulpívání u snů a představ je obvykle způsob, jak se vyhnout realitě. Podobně jako u systémové reality jsou následky bolestné.

Vzdušné zámky

6.6.2024

Malé děti staví vzdušné zámky i v dospělosti.

Omluvená loajalita

2.6.2024

Systémovou loajalitu (…a vinu) není možné nijak omluvit.

K jádru

30.5.2024

“Co myslíš, bude dneska pršet?” je jednou z možností, jak vystoupit z rozhovoru, ve kterém na dané téma nechceme pokračovat, jakkoli druhý naléhá a chce. Když ale usilujeme o změnu a náhled na vlastní jednání, není výhodné mluvit “okolo”. Stačí fakta a poctivé emocionální sdělení. Někdy ale potřebujeme VŠECHNO říct, jinak si přijdeme odmítnutí. Tak se nedá nic dělat, změna se nekoná.