Aktuality – všechny

Chamtivost

24.6.2022

Chamtivost se zpravidla projevuje tím, že “nemám stále dost”. Dost mobilu, dost území, dost druhů ovoce, dost plynu, dost kabelek, dost ocenění, dost … moci. Chamtivost (nenažranost) plodí zlo. O jednom takovém je pohádka o Otesánkovi. Měli by jí vysílat každý den místo zpráv ve 12 hodin – asi nebudou.

Omyl/Chyba

22.6.2022

Omyl je dar. Vytyčuje hranice cesty, kterou máme jít k našemu úkolu.

Tohle mi změnilo život!

18.6.2022

Změna se může odehrát v jediném okamžiku. Není to ale důvod to adorovat, nebo to považovat za přelomovou událost. Může být, že klíčový okamžik je jen drobnou součástí něčeho mnohem většího. Je pravděpodobné, že se nám nikdy úplně nepodaří nahlédnout na hodnotu věcí, které tomu “historickému” okamžiku předcházely.

Jedinec

17.6.2022

Co to my lidi děláme, že jsme ochotní akceptovat, že jeden z nás může všechny “spasit”, udělit milost zločinci, rozpoutat válku, říkat, co je pro nás dobré a co ne, zavírat a likvidovat jiné lidi… Kam se ztratilo to dítě, které svobodně vykřikne: “Král je nahý”?

Dobrá vůle

13.6.2022

Dobrá vůle (snaha o porozumění, ochota vidět toho druhého…) se od mocenských ambic liší v tónu sdělení a následně v činech.

Čistota

12.6.2022

Špatné (nečisté) svědomí není možné kompenzovat uklízením (čistotou), stejně jako neuklízení (nečistota) není projevem čistého svědomí. Mít uklizeno (čisto) a mít čisté svědomí spolu koreluje, když je respektovaný ŘÁD.

Skutečná chudoba

5.6.2022

Máš střechu nad hlavou? Máš každý den chleba? Máš telefon? Kouříš? Piješ alkohol nebo bereš grogy? Máš televizi? Máš nárok na sociální dávky? Můžeš zdarma k doktorovi? Máš internet?
Nemáš každý den chleba. Nemáš střechu nad hlavou. Děti nemůžou chodit do školy. Nemáš přístup k pitné vodě. Nemáš lékařské ošetření…

Zachráněn na poslední chvíli

26.5.2022

“Zachráněn na poslední chvíli” je nabízené téma na víkendové konstelace pro ty, kteří “nic” nemají…i pro ty, co mají!

Odpovědnost

25.5.2022

Lidé mají tendenci svádět své neúspěchy a zlé skutky na původní rodinu, partnera, šéfa, rozkaz velitele, “takovou dobu” atd., přičemž je zřejmé, že TO udělali právě oni.

Proč bych měl věřit, že:

19.5.2022

“Nesahej na ty kamna, spálíš se!”
Z jednoho semínka může vyrůst celý klas semen
Po velké válce už bude navždy mír
Všichni lidé bratři jsou
Když budu ctít rodiče, bude se mi dobře dařit

Poplivaná matka

17.5.2022

Když chceš být “lepší”, snažíš se být “jiný” (černý x bílý), pak na hluboké úrovni matce vyčítáš, že tě porodila TAKOVÉHO! Když na sobě něco nepřijímáš/snažíš se nevidět…, pliveš na matku.

Osobní nastavení

12.5.2022

Osobní nastavení vždy vítězí. Takže psychopat je vždy psychopat, osobní pomsta má přednost před reálným řešením atd.

Neušetříš

11.5.2022

Svědomí neušetříš!

Aktivní

9.5.2022

Usilování o to přijít věci na kloub (udělat změnu…) je právě tím, proč to nejde. Řešení se vynoří “samo”, když jsme aktivní v pozornosti a otevřenosti k tomu, co přichází BEZ našeho úsilí. Aktivita je nutná také při opouštění nefungujících scénářů.

Jistota

28.4.2022

Máme v současné digitální době jistotu, že se nedostaneme na stránky úřadu, policie, nemocnice, banky, školy nebo naše stránky, když je někdo napadne. Takovou jistotu jsme v době před potřebou internetu neměli. Nezdá se, že by to byla výhoda.

Užít si

21.4.2022

Užít si například na semináři, při sportu, dovolené, na koncertě atd. je dobré. Není to ale změna, o kterou se lidé často deklarativně snaží. Změna se musí dělat, probíhá v čase a je vždy spojená s dáváním. Potřebu “užít si”- tj. získat něco, co mi chybí (čeho se mi nedostává), nakonec vždy skončí nevyhnutelně zneužitím “užívatele”.

To snad není pravda

7.4.2022

Největší potupou a paradoxem pro PRAVDU je, když vyvstane potřeba “pravdu” uzákonit. Například pravdu o dějinách.

Pokrok

5.4.2022

Válka vždy přináší pokrok, i když za hroznou cenu z hlediska člověka. Ve skutečnosti boj o prostor a vlastní zájmy se děje v přírodě všude a lidem to vadí jen v případě, že místo mrkve vyroste plevel, nebo když krtek ozdobí pečovaný trávník. Dneska jsem viděl na louce prvního čápa. Přiletěli, řád platí. Problém teď nastal těm, kdo žijí na louce a u potoků. Nezbývá jim, než hlídat si své hranice a tak ochránit to své…když je to možné. Jsme ve válce. Už od Adama.

Ve válce pravidla neplatí

3.4.2022

Říká se, že ve válce žádná pravidla neplatí. Samozřejmě, že pravidla platí, pravidla platí vždy. Jen se ve válce nedodržují dohody, smlouvy a ani pravidla. Když například syn nebo dcera válčí se svými rodiči, když nesouhlasí/válčí se svým tělem, když přebírá odpovědnost (nesouhlasí/válčí s osudem) za jiného na sebe, když jeden stát napadne druhý, když žena válčí s mužem, když vezmeš život jinému člověku (potrat, vraždění)… Všechno má své důsledky- podle pravidel.

Nerovnováha

1.4.2022

Společenská systémová nerovnováha, způsobená systémovým zapletením jedinců u moci, se v současné době prezentuje blízkou válkou, migrací, energetickým, průmyslovým a potravinovým ohrožením. A jakkoli “obyčejný” jedinec nemá prakticky šanci ovlivnit společenskou systémovou nerovnováhu, její důsledky odnese nejvíce on. Mocní si případně udělí milost – pokud nemají v plánu konkurenty moci povraždit.

Změna je možná jen v čase

30.3.2022

Stejně jako se dítě učí postupně, stejně jako obilí zraje postupně, tak usilování o nastolení rovnováhy v rodinném systému a odkrývání rodinných tajemství a systémového zapletení jedince se odehrává jen postupně, krok po kroku. Stejné události a témata mají v různé etapě práce na sobě jiný význam. Je důležité se již k „probraným“ tématům opakovaně vracet, aby se mohl ukázat celý význam a vztahové souvislosti dané události.

Dělat TO správně

29.3.2022

Jakmile začneme v hlavě vymýšlet, “jak TO udělat správně”, odpojujeme se od tělového vědomí a od toho VÍCE. Týká se to dětí, víru, války a i dalších věcí.

Mírové soužití v multikulturní a mnohonárodnostní společnosti

22.3.2022

Mírové soužití Sudetských Němců a Čechů, Maďarů a Rakušanů v Rakousku – Uhersku, Rusů a Ukrajinců, Arménů a Turků, Španělů a Katalánců, Angličanů a Irů, křesťanů a muslimů, Židů a Arabů, Číňanů a Tibeťanů, Srbů a Chorvatů…

Kdyby

22.3.2022

Kdyby se teď z ničeho nic objevil jiný, laciný zdroj energie, co by bylo s loděmi, ropovody, plynovody, podniky, lidmi, co v nich pracují a co by bylo se zdrojem příjmů států a vládců závislých na ropě/plynu? No, to asi ne.
Ve své době u nás nebyl k sehnání barevný televizor, i když ve světě už byl běžně. Proč? Protože se postavila továrna na černobílé televize a musela se vyplatit.

Co je vylučováno, to se musí opakovat

16.3.2022

Mocní celého světa rozpoutali válku s VÍREM a šup, je tu VELKÁ VÁLKA, aby bylo všem jasné, co je a co není důležité a jak opravdová válka vypadá. Už je jedno, kdo má nebo nemá očkování. Všichni můžou všude.
Další systémová logika, respektive nepochopení, je ve spekulacích, jestli bylo možné válce na Ukrajině zabránit a co jsme (já ale ne) měli dělat, s kým a jak jednat… Není žádná novinka, že nás Rusko (Sovětský svaz) osvobodilo v r. 1945, ale že nás taky obsadilo a zavedlo taky svůj režim. Takhle napadlo a obsadilo i jiné země v dávnější i v současné historii. A protože nikdo z ruských agresorů neřekl : “Ublížili jsme vám, neměli jsme na to právo, beru si svou odpovědnost na sebe”, tak potomci musí takové násilí z loajality páchat znovu. Až do doby, kdy jako kdysi mocné španělské, portugalské nebo nizozemské říše ztratí svůj vliv, zaplatí a zlo bude pojmenováno, jako se to částečně stalo po válce v Německu.

Ten, kdo…

12.3.2022

Ten, kdo alespoň trochu přemýšlí, ví, že jedni i druzí nám řeknou jen to, co chtějí, abychom považovali za “pravdu”. Pak jsou také věci, které nám neřeknou. A tak podobně jako tabu a lži v rodině vytvářejí v rodinném systému nerovnováhu, za kterou pak platí potomci, tak také lži, tajemství a zneužívání moci politiky vede k opakujícím se společenským konfliktům, které dopadají zejména na “obyčejné” lidi.

Závislost

9.3.2022

Velmi často dítě neví nic o rozhodnutí svých rodičů. Už vůbec nic ani netuší o jejich motivacích. V tom smyslu je závislé a reaguje jen na to, co udělají/neudělají rodiče. Podobně je to s politiky a s obyvateli jednotlivých zemí. Rozdíl je v tom, že ve většině rodiče chtějí pro své děti DOBŘE. Politici to chtějí jen pro sebe/podle sebe, ale vydávají to za OBECNÉ DOBRO. Stejně s vírem, stejně s válkou.

Zakrývací funkce symptomu

4.3.2022

V rádiu říkali, že v Rusku zakázali některá rádia a nějaký “věci” na internetu a že dostane 15let ten, kdo bude říkat něco, co vedení označí jako dezinformace. Kdybych přeslechl, že to bylo aktuálně teď v Rusku, tak bych si myslel, že se někdo v rádiu utrhl a konečně popsal otevřeně, co se u nás děje už 2 roky. Odporná válka Ruska tak zdatně plní zakrývací funkci symptomu – tentokrát společenského/politického.

Historie

4.3.2022

Jestli se historie opakuje, pak se máme na co těšit. Je všeobecně známé, že bolševickou revoluci v Rusku financovali německé banky, protože jim Lenin slíbil, že válku na východní frontě skončí. Žádný revolucionář si na svou revoluci nevydělává. Po Leninovi v Rusku nastoupil Stalin a v Německu se jako revolucionář objevil Hitler a taky zfanatizoval “celou” zemi. Teď v Rusku vládne Putin. Je teda někde v Německu nějaký Hitler? Z konstelací víme, že když například koncept oběti a agresora není uzavřený, opakovat se musí.

Výhoda

3.3.2022

Jestli je něco pozitivního na současné situaci ve světě, je to informace pro západní společnosti, co je důležité. Když ti padají na hlavu bomby, nikdo nestará o počet pohlaví a nebo jestli černoši jsou čechoafričani. Zjednodušuje se také (redefinuje se) základní životní úkol muže a ženy. Je zřejmé, že Západ má za současnou situaci právě v tomhle ohledu svou vinu. Teorie trvalého růstu skokem přechází nyní ve strmý pád.

“ZA” Únor

28.2.2022

Kdo si dnes, když Rusko napadlo Ukrajinu, vzpomene na Covid a represe a lži ve vztahu s “jinými”, kdo si dnes vzpomene na únor 1948, kdy se komunisté chopili moci a začalo terorizování “nepřizpůsobivých”. Vzpomeneme si na březnovou okupaci Německem v roce 1939 a na to, jak nás Vůdce zachránil tím, že nás(Čechy) začlenil do Říše, a že nás v roce 1968 Sovětský svaz zachránil před kontrarevolucí? Je to pro nás výzva, podívat se “Za”.

Výhoda

27.2.2022

“Kdo zemře letos, má napřesrok pokoj.”

Nic nového

25.2.2022

V den, kdy Německo napadlo Sovětský svaz v době 2. sv. války, přišlo do Německa ze SSSR několik vlaků obilí a železné rudy. “Obchod je obchod, jaké sankce”…Když Německo napadlo Polsko v roce 1939, Rusové napadli jeho východní část, obsadili ji a podali si ruce s Němci. Pak ještě “trochu” vystříleli polskou elitu a co zbylo, nechali Němcům zlikvidovat, když vypuklo na konci války Varšavské povstání. Ještě před válkou válkou Rusové nutně potřebovali obsadit Finsko, tak ho napadli, no a co? Mezi válkami potřebovali bolševici zlomit ukrajinskou opozici, tak jim sebrali obilí a 2 roky byl na Ukrajině hladomor… Jak si může někdo myslet, že s Čínou, Ruskem, Amerikou může někdo něco vyjednat jako rovnocenný partner? Šlo něco vyjednat s fašistickým Německem? Itálie napadla Habeš, Libyi, Rusové do Afghanistánu, tam pak Američani, Španělé do Jižní Ameriky vystřílet Inky, Angličani v Indii, Japonci vraždící v Číně a Indonézii, Inkové zabírající území okolních národů atd., atd. Dobře si pamatuju na rok 1968, kdy nás obsadili Rusové a spol. Prostě chtěli a my jsme se nechali stejně jako v roce 1938 a 1939 s Němci. Afgánci nikdy nikomu a Ukrajina se teď taky brání.

Válka a válka s vírem

24.2.2022

Máme válku s vírem a teď ještě Velkou. Každý z mocných se drží té své a ne a ne se jí pustit. Ale jde o to, že nás bezohledně do nich vtáhli a vtahují. “Válka je pokračování politiky jinými prostředky” – i válka s vírem.

Lidové písničky

17.2.2022

Když musím mít roušku, chci aby se v rádiu hrály lidové písničky z různých regionů každý den, místo písniček “láska páska” nebo “motýli v břiše”.

Když

14.2.2022

Když žiješ v utrpení, jako tví předci, nic jsi nepochopil.

Na co válka?

13.2.2022

Nejdřív jsme vedli boj s imperialistickým nepřítelem, komunistickým nebezpečím, fašismem … a s covidem. A teď válka s Ruskem. Furt nějaká válka. Na co mi je válka? Mně na nic, ale ve válečném šílenství se snadno ztratí skutečné záměry těch, kdo o tom rozhodují.

Pandemie je produkt internetového světa

10.2.2022

Pandemie je produkt internetového světa a vše, co je s ní spojené, je v zásadě proti člověku. Když se na dění kolem nás podíváme z nadhledu, vidíme, že digitalizace, kromě malých pozitiv, přináší především potíže. Do covidu jsme dětem zakazovali počítač a teď jsme je na mnoho hodin před něj posadili – s obrovským rizikem závislosti, musíme mít účet v bance, podle telefonu nás vysledují, kdy chtějí, píšeme si po internetu, tak není žádné “listovní tajemství”, jsme závislí na elektřině a plynu atd. To, spolu s dalším, nás vzdaluje od vlastní podstaty a zbavuje nás kompetencí žít svůj život. Je to vlastně jiná forma otroctví nebo nevolnictví, a proto je zřejmé, že to slouží výhradně vládnoucím jedincům. Současné dění můžeme považovat za symptomatický projev nerovnováhy systému lidské společnosti, dlouhodobě neudržitelné. Přesto, do doby, než se tento koncept zhroutí, vše směřuje k tomu, aby lidé “zjistili”, že otroctví je pro ně výhoda.

Podle práva

6.2.2022

Za 2. světové války, když Němci někoho popravili, poslali jeho rodině vyúčtování nákladů za popravu jejich příbuzného, jako by to byla služba pro ně od úřední moci a jako by si oni tuhle “službu” u moci objednali. To vše podle tehdejšího práva, podobně jako bylo podle práva, že Židé nesmějí vlastnit to a to a nesmějí chodit po chodníku a do parku atd. Podle dnešního práva musíš mít telefon a internet, aby děti měly distanční výuku a od úřadu ti mohla přijít SMS. Ale co když na to nemám nebo to nechci? Budu moct jít do parku?

Dvě důležité zprávy

29.1.2022

Odborníci předpokládali, že se vírem nakazí lidi a to se testováním potvrdilo- hurá!
V Číně, zrovna když je olympiáda, objevili nový nakažlivější a smrtelnější virus. Zatím jen u zvířat, ale s velkou pravděpodobností bude přenosný na lidi-hurá!
Tak měli pravdu ti lokdauni, rouškaři a očkovači.

Úkol

28.1.2022

Jedním z hlavních úkolů rodičů je naučit dítě žít v realitě. To může ale jen rodič, který sám realitu reflektuje a respektuje.

Kde není ochota

28.1.2022

Kde není ochota, tam žádné argumenty nepomáhají. Nejčastěji je to v situacích, kdy prezentovaný cíl má zakrýt skutečný záměr.

Pomůžu ti, mami

19.1.2022

Když je matka duší v rodině nepřítomná, dítě obvykle “vyrobí” nějaký symptom/problém a tím matku přitahuje zpět. Matka se tak musí starat a to starání umožnuje matce necítit vinu a zakrývat její nepřítomnost. V jistém smyslu je to tak projev loajality dítěte k matce.

Děkuji

12.1.2022

Vlastně si nepamatuju, kdy jsem naposledy slyšel něco o Kanadě. Až dnes v Českém rozhlase, že neočkovaní budou platit zvláštní zdravotnickou daň. Děkuji za tu zprávu. Taky přestaly chodit zprávy ze Severní Koreje, tak bych prosil informaci, jak jsou na tom s očkováním. A když už v tom budete, tak taky jak virus řádí v Mongolsku, v Somálsku a v Panamě. Děkuji, že to zařadíte jako první zprávu hned vedle počtu nakažených vírem, počtu zemřelých na rakovinu, na infarkt a počtu, kolik se denně narodilo dětí.

Zdravý rozum nevítězí

9.1.2022

Kdyby zdravý rozum vítězil, nebyly by války ani zbytečné konflikty v rodinách, lidi by nedělali hovadiny a už by bylo dávno po “pandemii”. Zdravý rozum nikdy nevítězí a my, co děláme konstelace, víme, že s námi hýbou jiné síly než rozum- ne to zdravý. Mocní reagují jen na větší sílu nebo na své ohrožení. Byl by omyl věřit, že když se teď v rádiu/televizi objevují i “jiné” názory na vír a očkování, že politici a prorežimní odborníci dostali rozum. Nic takového! Západní svět kolabuje a je zřejmé, že s Covidem tomu rozhodně nepomohli. Už vidí, že to přehnali, že když všichni půjdou do karantény, tak budou muset vypnout elektrárny atd. a že když zase zavřou školy, nebo budou pokutovat lidi, kteří se nechtějí očkovat a kteří nemají ani na nájem, tak to bouchne. Jakmile vypuknou sociální nepokoje nebo bude nějaká válka, nikdo nebude řešit roušky ani očkování. Jak se lidi naštvou, “popraví” i krále, když nestačí utéct pod ochranu jiného mocného. Naštěstí se u nás do protestujících nestřílí a neposílají se na ně psi. To by se pak vzpomínalo s láskou na minulého premiéra… Ti odborníci se zdravým rozumem, co byli dříve dehonestováni pro své názory na řešení “pandemie” a kterým se teď dostává sluchu, by si měli dát pozor, aby nepropadli iluzi, že jejich názory někoho doopravdy zajímají. Chyba je podlehnout iluzi, že se vše v dobré obrátí a “matka mě konečně” uvidí. Mocné to zajímá jen potud, pokud jim to přinese body. Kdyby si dřívější “vyvrhelové” nedali pozor, snadno by byli zneužití. Neznamená to ale, že by s prosazováním úzdravy měli přestat. Jak jsi k tomu vyvolený, tak musíš.

Svoboda víry a vyznání

7.1.2022

V této době si připomínáme výročí Charty 77, která vznikla jako reakce na nesvobodu v době socialismu. Je u nás dnes svoboda víry a vyznání, jak zaručuje Listina práv a svobod a ke které se i dnes Česká republika hlásí?
Někteří lidé VĚŘÍ v Covid a vakcíny. Jiní věří, že covid není to, za co je vydávaný, a nevěří vakcínám.
Mají obě skupiny stejná práva? Můžou věřit tomu SVÉMU za stejných podmínek?

Odpovědnost za šťastný život

31.12.2021

Jakkoliv jsme systémově zapleteni a do určité míry tím osudově podmíněni, za svůj spokojený život máme odpovědnost my sami. Být šťastný vyžaduje odvahu a je to rozhodnutí každého jednoho na osobnostní úrovni.

Země je placatá a je středem vesmíru

26.12.2021

Země je placatá a je středem vesmíru a kdo s tím nesouhlasí, ohrožuje celou společnost a bude upálený. Všechny vědecké i společenské autority doby to věděly. Jen někteří tvrdili něco jiného -kacíři.
Na vír pomáhá jen očkování. Všechny vědecké i společenské autority doby to vědí. Jen někteří tvrdí něco jiného -kacíři.

Vánoce

24.12.2021

Vír ani o vánocích nezastavíš, i kdyby sis nechal/a dát 10 dávek očkování a 50 roušek. Co by se stalo s “ekologií”, inflací a energetikou krizí atd., kdyby polovina lidstva vymřela na nějakou nemoc? Kdo chce jít, toho osud vede, kdo nechce, toho vleče.

Zlo

22.12.2021

Zlo se šíří snadněji než dobro. Je to proto, že ZLO je živeno pozicí OBĚTI. Ta je spojena s křivdou vždy jednotlivého člověka, později skupiny, případně národa. Většina lidí žije v pozici oběti, proto ZLO “vítězí”. Spokojený člověk přeje všem a vědomě neubližuje.