Aktuality – všechny

Focusing – Konstelace 2024

8.7.2024

Pro účastníky setkání (ale i pro ostatní zájemce) nabízíme témata na zvážení: Dělám MAMINKU doopravdy? Co si myslím, že už přijímám a s čím mám stále problém? Jak vypadá v praxi moje oslava mého radostného života? Spoléhám se na tělesné vědomí, nebo používám více “hlavu” a případně proč.

Idiot

7.7.2024

Když se smíchá černoch s běloškou, Židovka s Němcem, muslim s křesťankou, Slovák s Češkou, Vietnamka s Francouzem, Mexičanka s … není to problém. Lidi se “míchali” vždycky. Problém vzniká, když alespoň jeden z nich je idiot. Bez ohledu na to, že jeho nastavení vychází ze systémové loajality, má vinu například za to, když jako arabský muslim žijící v Čechách a mající českou manželku týrá jejich děti, že ve školní jídelně jedli a pochutnali si na šunkoflekách.

Babička vedle – zase netrefila

4.7.2024

Když se babi stará o vnoučata, aby tím pomohla dceři, která se na ni zlobí, zlobí se dcera stejně, protože chce, aby se matka starala o ni, a ne o její děti.

Láska a odpuštění

2.7.2024

Představa, že láska a odpuštění může vyřešit obtíže související se systémovým zapletením, je omyl. Spíše je to tak, že koncept lásky a odpuštění ( a naděje v to vkládané) jsou symptomatickým projevem systémového zapletení.

Bylo by možné, kdyby…

2.7.2024

Mnohé civilizace, včetně křesťanské, v zájmu “šíření pravdy”, vyvraždili nemilosrdně obyvatele jiných kultur i jejich bohy. Mírové, respektující, přející soužití odlišných náboženství, ideologií, etnik, ras by bylo možné, kdyby v jejich čele nestáli (se nedostali) jedinci a skupiny, kteří chtějí VŽDY VÍC.
Je tak zřejmé, že jedním z důležitých úkolů rodičů je dopřát dětem zkušenost VÝHODY omezit se. Snadnější to mají rodiče se třemi a více dětmi a to proto, že matka má obvykle jen dvě ruce.

Pomoc?

30.6.2024

“Kdyby moje pomoc byla pro tebe potvrzením, že se zase najde někdo, kdo za tebe udělá tvé věci, tak ti nepomůžu.”

Vítězství?

29.6.2024

Je nemožné, aby syn zvítězil nad otcem a dcera nad matkou. Už jen ten záměr je prohra. Prohra žít vlastní život naplno.

Puzení

28.6.2024

K rodičovství jsme puzeni PŘÍRODOU, a to bez ohledu na to, jak a jaké problémy v důsledku systémového zapletení dětem natropíme. Politici jsou lidé jako rodiče s tím rozdílem, že problémy dělají všem. Jejich puzení být politik je systémově podmíněná mocenská ambice a životu neslouží, na rozdíl od rodičovství (děti x válka).

Marná snaha

28.6.2024

Ve snaze dělat věci “správně”, odmítáme přijmout, co k nám patří.

Stačí

27.6.2024

Když zůstaneme U SEBE, nemůžeme zabloudit.

Neomalený nárok

25.6.2024

“Uvař mi kafe, jsem vyřízenej!”; “O tom si musíme ještě popovídat/povídej si se mnou!”; “Přijedeš pro mě, viď?”; “Boženo, dneska budu u vás spát, pohádala jsem se se starým!”; “Ještě že jsem vás porodila tolik. Aspoň se bude mít kdo o mě postarat.”; “No, tak jsem přišla pozdě!”; Pořadí pacientů určuje lékař ( lékař ne- sestra); Před “mocným” se automaticky zmenšuji, protože ON/ONA určitě neprdí atd.
Většina lidí bývá takovým arogantním požadavkem tak zaskočena, že udělá, co je požadováno, i když dřív nebo později má z toho “blbý pocit” do té doby, než tento mocenský a agresivní projev nepřijme jako normu.
Nevychází to jen s malými dětmi. Děti v takové situaci “zatáhnou ruční brzdu” a koncept rodiče/babi/ učitele… “vše a vždy pro mě” se ve vteřině zhroutí a z neomalence se stává chudák- rozuměj oběť.

Nemá právo

24.6.2024

Žádný rodič nemá právo zneužít děti na své záměry.

Důkaz

16.6.2024

Kdo potřebuje důkaz, že konstelace/ konstelační vlivy mají reálný základ, může si přečíst informace k tématu EPIGENETIKA.

Morálka a vina

14.6.2024

Někteří lidé se zaštitují morálkou a společenskými nebo rodinnými rituály, aby nebyly vidět jejich systémové dluhy a skutečné záměry. Čím větší je “potřeba” je popírat, tím přísněji je morálka vyžadována.

Pozoruhodnost z České republiky

13.6.2024

Náboženství…………………..NÁBO – ŽENSTVÍ

Smrtelné ohrožení

12.6.2024

Pro některé lidi je “NE” tak nepřijatelné, že ho vnímají jako smrtelné ohrožení. Na takové ohrožení reagují agresí. V extrému je to sebevražda (agrese vůči sobě), nebo vražda. Mezi těmito krajnostmi je nejčastějším projevem manipulace (psychická agrese).

Sny a realita

7.6.2024

Ulpívání u snů a představ je obvykle způsob, jak se vyhnout realitě. Podobně jako u systémové reality jsou následky bolestné.

Vzdušné zámky

6.6.2024

Malé děti staví vzdušné zámky i v dospělosti.

Omluvená loajalita

2.6.2024

Systémovou loajalitu (…a vinu) není možné nijak omluvit.

K jádru

30.5.2024

“Co myslíš, bude dneska pršet?” je jednou z možností, jak vystoupit z rozhovoru, ve kterém na dané téma nechceme pokračovat, jakkoli druhý naléhá a chce. Když ale usilujeme o změnu a náhled na vlastní jednání, není výhodné mluvit “okolo”. Stačí fakta a poctivé emocionální sdělení. Někdy ale potřebujeme VŠECHNO říct, jinak si přijdeme odmítnutí. Tak se nedá nic dělat, změna se nekoná.

Když ženy nemusí rodit děti

24.5.2024

Když ženy “nemusí” rodit děti -tj. mají možnost zvolit, kolik jich chtějí, znamená to, že ostatní děti, které by se mohly/měly narodit, se nenarodí. Tyto “vyvolené” a odmítnuté děti jsou ale ve spojení a vyvolené děti za takové rozhodnutí matky platí. Oslabení muži, oslabené ženství, “narození do jiného těla”, 58 pohlaví atd.

Porozumění a vina

24.5.2024

Porozumění, pochopení, nebo odhalení souvislostí není a nemůže být omluva viny. Teprve, až je vina uznaná, stane se součástí našeho osudu, a teprve pak DLUH končí.

Poctivost

22.5.2024

Je poctivé přiznat si, že nesouhlasíme s tím, jak to “doma” bylo, nebo že se na matku stále zlobíme. To ale neznamená, že je poctivé neuznávat hodnotu toho, co jsme od rodičů dostali. Když nesouhlasíme, tak nesouhlasíme – aktuálně. Svou realitu musíme nejprve přijmout, aby mohlo dojít ke změně (ZÁZRAK). Změna se ale musí dělat.

Drama

16.5.2024

Jestliže budeme své životní situace prožívat jako DRAMA, jako sled dramatických událostí, s největší pravděpodobností přehlédneme jejich hluboký význam. Rozhodně ale nikdy nezažijeme LEHKOST BYTÍ.

Staré dluhy

14.5.2024

Staré dluhy a osudovost nelze bez následků odmítat.

Pro dítě je lepší

13.5.2024

Pro dítě je lepší, když se bojí přestoupit nařízení rodiče, než když se cítí provinile, když nesplní, co má. Vina svědčí o tom, že se dítě stará o spokojenost rodiče a také že rodič není na značce. Dítě NAD.

Tak trochu

12.5.2024

Je rozdíl přijít na schůzku, dohodnutou na 18.00 hodin, za 5 minut 18.00 hodin, přesně v 18.00 hodin, nebo v 18.01hodin. “Tak trochu” nestačí k tomu, abychom nevytvářeli dluh. “Dej nůžky na místo”.

Naštěstí

11.5.2024

Naštěstí pro naše děti jsme jako rodiče nedokonalí, tak mají šanci se “seznámit” i s jiným pohledem na ŽIVOT.

Žádost

10.5.2024

Žádat boha nebo přát si je vyjádřením potřeby získat něco, co nám chybí, nebo je to potřeba zbavit se něčeho, co nás ohrožuje. Často je to ale koncept, jak se vyhnout vlastní odpovědnosti. To, co aktuálně považujeme za “problém”, má také současně potenciál nových cest a řešení. V každém okamžiku je tato příležitost všude kolem a i v nás jako DAR od ŽIVOTA. Pomáhá podívat se na věci z jiného úhlu nebo v jiných než zaběhlých souvislostech.

Blokování

9.5.2024

Tím, že setrváváme u nároku, “co nám matka měla dát a nedala” (nejčastěji jako výčitka nebo racionalizace/vysvětlení), blokujeme možnost získat NĚCO VÍC a dospět.

Zisk z OMEZENÍ SE

8.5.2024

Máme šanci se omezit “dobrovolně”, než budeme, tak jako tak, s vážnými následky omezeni, bez naší možnosti o tom rozhodnout. OMEZENÍ SE je spojené s pokorou, s hranicí a umožňuje vidět skutečnou hodnotu věcí a má pozitivní dopad. Tak místo stížností na rodiče, můžeme vidět hodnotu života, který jsme skrze nich dostali, hodnotu brambory, když není na řízek atp. Jakou cenu má brambora nebo zachráněný holý život (zejména vlastních dětí!) dobře vědí lidé, kteří zažili/zažívají hrůzy války. Tak zvaný pokrok přináší zvířatům-lidem kromě například “výhod” internetu” také významné nové potíže. Nároky a nespokojenost jsou charakteristické pro pozici oběti. Existuje možnost říct: “Dostal jsem/mám všechno a to další je navíc, bez čeho se můžu obejít, když to bude nutné, nebo pro TO VÍCE nezbytné. Děkuji.” Každý sám, každý s tím svým.

Jediná jistota

5.5.2024

Jedu na setkání a ono NENÍ, je zrušené. Jedinou jistotu, kterou máme doopravdy, je ta, že jsme tím, kým jsme, a že když jsme se narodili, tak taky umřeme. Život se vším. Aktuální ztráta (seminář odpadl) může pomoci při zvědomování toho, co je opravdu důležité – peníze nebo život. Vše v jediném okamžiku, zisk nebo ztráta.

Inspirace na víkendové RK

30.4.2024

Co má pro mě cenu? Má tohle pro mě doopravdy cenu? Má to ještě cenu? Výhodná investice přináší jistotu? Co jsou dotace? TO nemá cenu! Když volím mezi menším a větším “zlem”. Řízek nebo svíčkovou? Rozdělené nebo společné peníze? Dědické právo? atd.,

Limit změny

26.4.2024

Limit osobnostní změny, o níž usilujeme, je kromě vnějších podmínek dán intelektuální úrovní a zejména ochotou omezit se a vzdát se výhod starých(nefunkčních) scénářů, vyplývajících ze systémové loajality. Ta se často projevuje nároky a stížnostmi pozice oběti. Trpět je totiž snazší.

Větší význam

25.4.2024

ŽIVOT jako takový je nám vždy příznivě nakloněn a každý člověk, vždy individuálně, nese také ještě větší význam (zprávu, úkol…), než je pouze jeho osobní představa spokojenosti- například určitou zkušenost, pokoru atd.

Máš osud

21.4.2024

Prožívání radosti nebo utrpení je neosobní projev ŽIVOTA, jaký je. Ale protože se to děje právě nám, osobně to prožíváme. Ve skutečnosti na nejhlubší úrovni nezáleží na tom, jestli jsme šťastní nebo žijeme nespokojený ŽIVOT. Vše je součástí našeho osudu a ten si nevybíráme. S tím PŘICHÁZÍME na svět skrze rodiče. Na rozcestích naší cesty pak máme volbu, kudy se vydáme dál. Jestli cestou řádu nebo cestou dluhů. Pánbůh má idioty rád, a tak na další křižovatce znovu a znovu dostáváme šanci prožít život spokojeně. Komu ale není rady, tomu není pomoci. Tak jako tak dojdeme na konec své cesty.

Marnost

19.4.2024

Ve snaze zakrýt své viny a svou temnou stránku, pácháme “dobré skutky”. Marně.

Co si vyberu?

17.4.2024

OBRNIT SE – OBRÁNIT SE

Hledání

11.4.2024

Jediné, co má doopravdy smysl, je nepřestat hledat svou řeku života, abychom v ní mohli plynout a dostat se k cíli a abychom mohli být sami sebou, a tak nalézt a splnit svůj úkol. Většina z nás už v ní stojí právě teď. STOJÍ! … ale řeka nezadržitelně teče k cíli.

Nabídka- poptávka; poptávka- nabídka

31.3.2024

Jestliže nechceme nést odpovědnost za to, co jsme si natropili, nebo odmítáme přijmout svou vinu, hledáme někoho (něco), kdo nám odpustí, zbaví nás našich vin, kdo nás “vykoupí”. Platíme za to ale otroctvím VYKUPITELI, protože jsme se odevzdali do jeho rukou. Vzdali jsme se své základní podstaty, toho, jací jsme doopravdy se vším, a tak definitivně přicházíme o možnost žít v rovnováze spokojený život právě teď.

Maminko, …

29.3.2024

Mami, odteď už sám.
Mami, odteď už sama.

“Maminka”

26.3.2024

Když TO chceme mít s matkou vyřízené, snadno přehlédneme zprávu, které se nám při dělání “maminky” dostává. Je to aktuální zpráva o tom, jak jsme na tom s pokorou a úctou ve vztahu k matce a s přijetím této reality. Jedině přijetí této reality nám umožní jít dál. Jinak se točíme na místě.

Aktivní šíření

22.3.2024

DOBRO se má šířit aktivně, ZLO se šíří ze své podstaty samo.

Vymírání

18.3.2024

Západní civilizace evidentně nemá geny na zvládání pokroku, a tak vymírá – jako velcí dinosauři a …

Cesta ke štěstí

16.3.2024

Usilovat o šťastný a spokojený život obvykle nepřináší očekávaný výsledek, protože ta představa o něm vzniká v době, kdy “víme”, co nám právě teď ke spokojenosti chybí. Ale i to je naší součástí (součást našeho osudu). Pokud se TOHO chceme zbavit, tj. vyloučit ze systému, podle principu kolektivního svědomí to je naplánovaný debakl. Výhodnější je vzdát se plánů a představ, vstoupit do proudu řádu, pracovat, a pak štěstí “přijde samo” (pokora). Chce to ale odvahu…

Externalizace odpovědnosti

12.3.2024

Soud rozhodl…, ministerstvo rozhodlo…, Rusko se rozhodlo…Ukrajina se rozhodla…, škola se domluvila…nemocnice se omluvila…, jednal jsem podle rozkazu…, taková byla doba… atd. Kromě toho, že se tím zcela vědomě a záměrně zakrývá osobní odpovědnost konkrétních lidí, je tím také skryta jejich osobní nebo skupinová motivace/preference takových rozhodnutí. Jiné: soudce JN rozhodl…, ministr rozhodl…, ředitel AR nařídil atd. Oddělování osobní odpovědnosti a schovávání se za anonymní “úřad” vytváří v osobním systému jedince i ve společenském systému nerovnováhu se všemi negativními důsledky. Na úrovni osobnosti osobní- rodinné, ve společnosti společenské.

Práva oběti

7.3.2024

Současná (dnešní) tendence zdůrazňovat práva znásilněných žen, nebo obecně zneužívaných, nejenom že vytrhává události z kontextu, ale definitivně odmítá a popírá individuální odpovědnost oběti a existenci pouta OBĚŤ- AGRESOR. Tím se ale “ochránci slabých” podílejí na agresi vůči označenému agresorovi (fakticky agresi iniciují) a také berou důstojnost oběti. Kromě toho tím také definitivně zabrání oběti, aby měla možnost nahlédnout na systémové souvislosti celé události a přijmout TO, jako součást svého osudu. Oběť znásilnění nebo zneužívání je tak “ochránci” katastrofálně zneužita k jejich tajným válkám. Tento koncept “ochránců” je obecný princip a platí i ve společenských děních – nyní viditelně ve válkách.

Žárlení je podvod

3.3.2024

Místo abych přiznal/a, že si nevěřím ve své roli muže/ženy (tj. nesouhlasím s osudem muže/ženy), obviním partnera, že… a také rozpoutám válku s ostatními muži/ženami. Místo abych přál/a z lásky přízeň ostatních mužů/žen, nárokuji si partnera jen pro sebe, i když na hluboké úrovni vím, že marně. Aby se ale potvrdil můj koncept, že partner “je vinen”, často se pak “předpokládaná/plánovaná” nevěra opravdu stane. A to je vítězství žárlivce! O důvod víc zůstat v roli oběti.

Výhodnější

29.2.2024

Pro dítě je “výhodnější” trvat na tom, že je nechtěné dítě, než prožívat bolest z reality, že matka pro něj více neměla, než ho porodit, ať byla situace jakákoliv. Tím konceptem “nechtěného” může do nekonečna živit pocit křivdy, nárokovat si a vyhýbat se své odpovědnosti přijmout svůj osud a udělat něco velkého, dospělého.

Pohádky

19.2.2024

Byl jednou jeden Smolíček, malý pacholíček, který bydlel u jelena se zlatými parohy…
Zatímco se stále více a více zdůrazňuje, jaké jsou Jezinky bestie a jelen hrdina, současně se tím odvádí pozornost od tématu MATKA/otec Smolíčka a jejich odpovědnost za to, co se s klukem děje.
Byla jednou jedna vakcína, traktor a válka. Zatímco se stále více a více zdůrazňuje, jací jsou dezinformátoři a proruští agenti bestie, současně se tím odvádí pozornost od tématu…
Tak to v pohádkách chodí. Pohádky jsou ale pro malé děti. Dospělá odpovědnost vidí ZA.