Aktuality

 • Inspirace
  Náš život se odehrává v systémovém rodinném kontextu. Kromě toho je ovlivněn aktuální dobou a společenským děním. Události, které během života zažíváme a prožíváme, mají z určitého pohledu charakter symptomu (například společenského) a mohou nás inspirovat k zamyšlení a následně k porozumění systémovým souvislostem, které tak či tak mají na…

 • Rezonance
  Když je ŘÁD respektovaný, může člověk v těle zažívat pocit rezonance s proudem života. Když ŘÁD respektovaný není, i to může v těle cítit, když bude chtít.

 • Něco ze setkání v Brodě 19.11. 2022 – Dynamická rovnováha v systému
  Systém je definování hranicí a prvky systému (například rodina, město, stát atd.) Každý prvek systému má tendenci se rozpínat na úkor toho druhého. Když se zjistí, že daný prvek přišel o tuto základní charakteristiku, nebo že nemá sílu se bránit - tj, není přiměřeně agresivní, ostatní jeho místo zaberou. Děti…

 • Jestliže uvěřím
  Jestliže uvěřím v existenci boha a v boží plán/záměr, pak také musím přijmout existenci ďábla a jeho záměry. Některé věci a události se mimo tento rámec obtížně vysvětlují a chápou. Systémová rovnováha.

 • Oznámení
  Od roku 2023 bude programy organizovat a mít v režii Aleš Pavelčák. Igor Pavelčák se akcí bude účastnit jen jako host. Stránky i kontakt zůstanou po určitou dobu, jak jsou. To znamená, že akce příštího roku budou k dohledání na stávajících stránkách. Případné platby za akce/programy v příštím roce jsou…

 • Ztráta
  Když překročíme určitou hranici, není možné se vrátit zpět, jakkoli by se to jevilo výhodné: potrat, nevěra, výchova, stará/nová práce atd. Když rodiče dětem (politici lidem) příliš povolují/dávají- nebo utahují/nedávají, dojde ke zhroucení původního konceptu, a to nejčastěji za velkých obtíží a ztrát. Motivace pro takové jednání vychází vždy z…

 • Křivda
  Když cítíme křivdu, nepomůže ke spokojenému bytí se v ní babrat ani snaha ji vysvětlit. Stejně jako když prožíváme strach, prostě ji máme. Nejlépe je u pocitu křivdy pobýt, dát mu/jí místo. Pak má šanci se přeměnit například na BOLEST.

 • Osobní a kolektivní svědomí v praxi
  Můžeš si svobodně říkat a dělat, co MY považujeme za správné. V opačném případě tě vyloučíme (= zakážeme, zkompromitujeme, uvězníme...), případně upálíme jako Jana Husa. Tomu říkáme svobodná volba.

 • Počítám s tím
  Počítám s tím, že rodiče všechno dětem neříkají a jako rodič i jako dítě to beru na vědomí. Počítám také s tím, že mocní/politici obyčejným lidem všechno neříkají a obraz o realitě o další rozměr nechávám otevřený - jako v rodině. Věci mohou být i jinak, než se jeví.

 • Přihlaš se!
  Pracoval jsem s rodinou, jejichž předci se v Sudetech před válkou přihlásili jako Němci k Říši. Pro Říši byl jeden syn odvedený na frontu a záhy byl zabit. Druhý syn odmítl válku, tak ho pro Říši popravili. Pak se k něčemu přihlaš (nebo si dobře vyber).

 • Kolektivní vina
  Kolektivní vina existuje - v rodinných i společenských systémech. Teprve až ji jedinec přijme, může se osvobodit.

 • Změna/Oznámení
  Od roku 2023 bude programy organizovat a mít v režii Aleš Pavelčák. Igor Pavelčák se akcí bude účastnit jen jako host. Stránky i kontakt zůstanou po určitou dobu, jak jsou. To znamená, že akce příštího roku budou k dohledání na stávajících stránkách. Případné platby za akce/programy v příštím roce jsou…

 • Konstatování
  Když při rodinných konstelacích není zástupce "v roli" (je jedno jestli vědomě nebo nevědomě), zabírá pro sebe prostor původně určený pro protagonistu.

 • Staré věci
  Ve 20. a 30. letech odbory v USA ovládala mafie a když bylo potřeba něco- někoho prosadit, svezli se lidi autobusy do místa s buřty a byla stávka. Za socialismu odbory nestávkovaly, nebylo potřeba, odbory a jejich předáci podporovali "jednotnou linii strany a vlády a jejich vedoucích představitelů" (tak na…

 • Zapletení
  Když dítěti "chybí" matka, má tendenci ten deficit kompenzovat v práci, koníčcích, postavení, vztazích... Lepší pro něj i pro jeho okolí je, když se toho požadavku vzdá.

 • Práce na sobě – práce pro změnu
  Vůbec není jisté, že lidé, kteří "pracují na sobě", pracují také na své změně.

 • Co jsem radši zapomněl
  Podobně jako ve focusing, kde se "zapomenutá" témata bez naší vůle vynořují a zpřítomňují, je možné se prostřednictvím konstelací setkat s tím, co je právě teď nejdůležitější, co odsunujeme, přehlížíme, na co jsme radši zapomněli nebo nedáváme tomu tu patřičnou důležitost (tj. vylučujeme ze systému). Na říjnovém setkání na semináři…

 • Mocenské rituály
  Když se podíváme ZA , uvidíme skutečný příběh oslav narozenin, úmrtí, výročí atd. Umřela anglická královna, představitelka bezohledné koloniální expanze. Už sousedi VELKOU Británii berou jen s výhradami. Co má skutečnou hodnotu trvá v čase a nemění se. Například když žena porodí dítě.

 • Podle mě!
  Chtít věci výhradně podle sebe je popírání nezvratitelné osudovosti a plivání na matku a otce. Opravdová síla je v přijetí a souhlas s omezeními vyplývajícími z toho, odkud jsme přišli.

 • Tryzna
  Vyvolení staří lidé umírají ve světle ramp a za nadšeného potlesku lidu, a tak jen málo lidí reflektuje smrt obyčejného člověka (když se to netýká rodiny), natož že umírají iluze o našem světě. Staří umírají, to je v řádu, nefunkční systém umírá, to je v řádu...