Aktuality

 • Terry Pratchett
  Démoni existovali alespoň tak dlouho jako bohové. Rozdíl mezi nimi je zhruba takový jako mezi teroristy a bojovníky za svobodu.

 • Zeměkoule
  Zeměkoule má jádro- základ, a pak různé vrstvy až k povrhu. Když se uvnitř Země nahromadí napětí, něco se pohne. Například vybuchne sopka, nebo nastane zemětřesení. Stejně je to s naším životem. Máme každý svůj základ, různé vrstvy historických souvislostí, a také, když se uvnitř nás nahromadí napětí, něco se…

 • Nabídka
  Kromě jiného budou na víkendových konstelacích tato témata. Kdo chce, může se připravit dopředu. 1. TO, co mi v životě přináší největší potíže  2. TO, co je jen moje a To, co mám za někoho 3. V jaké modelové RK bych si chtěl/a ověřit, jestli už stojím dobře (např. muž a žena…

 • Symptom drahota
  Na současnou drahotu se můžeme podívat jako na malý symptom, který ukazuje, že současná společnost (a my v ní) žije mimo ŘÁD, mimo důležité věci. Zakrývací funkce tohoto symptomu je v tom, že "řešíme" inflaci, investice nebo energie. O nerovnováze v systému také vypovídá, že chudí chudnou a bohatí bohatnou.…

 • Dotýkání
  Dotknout se léčivě nejhlubších zranění, například skutečného traumatu jedince, je možné slovem, činem, nebo tělesným kontaktem. Základním předpokladem pro to je vnímavá přítomnost protagonisty. Projevený zájem, vnímavá přítomnost druhého člověka proces úzdravy zkrátí, často by se to bez účasti druhého ani nepodařilo.Nadání pro vnímavou přítomnost má i ZLO. ONO přesně…

 • Zrod křivdy
  Křivda se rodí z vlastního očekávání a mylných předpokladů. I když je útok, nespravedlnost, odmítnutí, zrada, lež atd. veden proti nám, do značné míry nemá s námi nic společného. Takové konání charakterizuje/definuje onu osobu/společenství, a my jsme pro něj/ně objektem. Když je mi například partner nevěrný, můžu být ukřivděný, nebo…

 • Z vesmíru
  Pozemské ambice by pravděpodobně vybledly, kdyby se na Zemi naráz objevili Mimozemšťané. Při této představě by se i teď mohlo povést uvidět, co je opravdu důležité.

 • Řád uvnitř
  Řád je uvnitř každého. Jde o to, co je potlačeno nebo akcelerováno - systémovým zapletením nebo později osobním rozhodnutím.

 • Dobro
  Dobro se šíří DÁVÁNÍM bez záměru - pro dobro samo z dobré vůle.

 • Vrána k vráně sedá – systémová logika
  U nás, na Frýdlantsku - včetně naší obce, je většina původního obyvatelstva vystěhovaná a místo nich jejich majetky získali noví přišedší. S tím je spojená vina, která není doteď reflektovaná. Například se to projevuje nešťastnými událostmi v rodinách, "nezaměstnaností", drogovými závislostmi atd. Mnoho lidí cítí křivdu na všechny strany, jsou…

 • Tak co to je?
  Existuje nemalá skupina lidí, která je v rámci hledání NĚČEHO ochotná dobrovolně opustit na čas svůj "západní" standard a pobývat například v indickém klášteře, kde panuje přísný ŘÁD. Nebo se účastní různých osobnost rozvíjejících seminářů a plní zadané úkoly, třeba i v drsných podmínkách. Pak se zase vrátí domů a…

 • K obrazu svému
  V konstelacích vidíme, jak často jsou naše rodinné příběhy skrytě i veřejně předávané "desinterpretátory", a my, potomci, to bereme jako PRAVDU a předáváme je zase dál. Účelem takového jednání je vyhnout se vlastní odpovědnosti a vyhnout se důsledkům našeho jednání. Je to projevem loajality dítěte k systému. Tato snaha jde…

 • Malé pošťouchnutí
  Někdy jen malé pošťouchnutí, malá síla, nahodilé setkání nebo nápověda rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu, o zisku nebo ztrátě, o spokojenosti nebo nespokojenosti. Buď přijde v pravý moment, nebo ne. Ale štěstí přeje jen připraveným. Připravení také vědí, že ne všechno, co se aktuálně tváří jako zisk, je ziskem i…

 • Projde, co potřebujeme
  Když chtějí drogoví obchodníci, aby zamýšlený kontrakt vyšel, sami zařídí, aby vedlejší zásilka byla odhalená. Odvedou pozornost a "vlk se nažere a koza zůstane celá". Umí tohle děti s rodiči, ženy s muži a politici/mocní například tím, že máme dovoleno si vybrat ze stejných kandidátu jednoho z nich.

 • Opakování
  Symptom (třeba dítěte, společenský...) má dvě funkce: Upozorňovací a zakrývací. Upozorňuje na nerovnováhu a současně zakrývá příčinu svého vzniku. Takže když obětavá matka tahá své dítě po doktorech a dítě je stále nemocné, jen zalévá symptom, místo aby se zastavila a zamyslela se, na co symptom dítěte ukazuje, co že…

 • Pravda
  Může se stát, že to, co my považujeme za pravdu, se později ukáže jako omyl. Dost často se to děje s rodinnými příběhy, kde emoce hrají svou roli (otec není otec, nemanželské děti, vina otce/matky atd.). Pak se ale také může stát, že to, co je pravda, se označí jako…

 • Předsevzetí
  Předsevzetí "dát věci do pořádku" je obvykle projevem nesouhlasu s tím, jak to bylo, odkud jsem přišel. Předsevzetí a ochota přijmout svůj díl odpovědnosti úplně stačí.

 • Vždycky…varianta
  Vždycky to budu chtít a přijímám, že to nikdy nedostanu a že nemám žádnou možnost si to opatřit jinde.

 • Důchodce
  Od roku 2023 jsem jen důchodce.

 • Důvody nehrají roli
  Když vyhovíš zlu - neřádu, tak ho podporuješ.