Aktuality

 • Co si vyberu?
  OBRNIT SE - OBRÁNIT SE

 • Hledání
  Jediné, co má doopravdy smysl, je nepřestat hledat svou řeku života, abychom v ní mohli plynout a dostat se k cíli a abychom mohli být sami sebou, a tak nalézt a splnit svůj úkol. Většina z nás už v ní stojí právě teď. STOJÍ! ... ale řeka nezadržitelně teče k…

 • Nabídka- poptávka; poptávka- nabídka
  Jestliže nechceme nést odpovědnost za to, co jsme si natropili, nebo odmítáme přijmout svou vinu, hledáme někoho (něco), kdo nám odpustí, zbaví nás našich vin, kdo nás "vykoupí". Platíme za to ale otroctvím VYKUPITELI, protože jsme se odevzdali do jeho rukou. Vzdali jsme se své základní podstaty, toho, jací jsme…

 • Maminko, …
  Mami, odteď už sám.Mami, odteď už sama.

 • “Maminka”
  Když TO chceme mít s matkou vyřízené, snadno přehlédneme zprávu, které se nám při dělání "maminky" dostává. Je to aktuální zpráva o tom, jak jsme na tom s pokorou a úctou ve vztahu k matce a s přijetím této reality. Jedině přijetí této reality nám umožní jít dál. Jinak se…

 • Aktivní šíření
  DOBRO se má šířit aktivně, ZLO se šíří ze své podstaty samo.

 • Vymírání
  Západní civilizace evidentně nemá geny na zvládání pokroku, a tak vymírá - jako velcí dinosauři a ...

 • Cesta ke štěstí
  Usilovat o šťastný a spokojený život obvykle nepřináší očekávaný výsledek, protože ta představa o něm vzniká v době, kdy "víme", co nám právě teď ke spokojenosti chybí. Ale i to je naší součástí (součást našeho osudu). Pokud se TOHO chceme zbavit, tj. vyloučit ze systému, podle principu kolektivního svědomí to…

 • Externalizace odpovědnosti
  Soud rozhodl..., ministerstvo rozhodlo..., Rusko se rozhodlo...Ukrajina se rozhodla..., škola se domluvila...nemocnice se omluvila..., jednal jsem podle rozkazu..., taková byla doba... atd. Kromě toho, že se tím zcela vědomě a záměrně zakrývá osobní odpovědnost konkrétních lidí, je tím také skryta jejich osobní nebo skupinová motivace/preference takových rozhodnutí. Jiné: soudce JN…

 • Práva oběti
  Současná (dnešní) tendence zdůrazňovat práva znásilněných žen, nebo obecně zneužívaných, nejenom že vytrhává události z kontextu, ale definitivně odmítá a popírá individuální odpovědnost oběti a existenci pouta OBĚŤ- AGRESOR. Tím se ale "ochránci slabých" podílejí na agresi vůči označenému agresorovi (fakticky agresi iniciují) a také berou důstojnost oběti. Kromě toho…

 • Žárlení je podvod
  Místo abych přiznal/a, že si nevěřím ve své roli muže/ženy (tj. nesouhlasím s osudem muže/ženy), obviním partnera, že... a také rozpoutám válku s ostatními muži/ženami. Místo abych přál/a z lásky přízeň ostatních mužů/žen, nárokuji si partnera jen pro sebe, i když na hluboké úrovni vím, že marně. Aby se ale…

 • Výhodnější
  Pro dítě je "výhodnější" trvat na tom, že je nechtěné dítě, než prožívat bolest z reality, že matka pro něj více neměla, než ho porodit, ať byla situace jakákoliv. Tím konceptem "nechtěného" může do nekonečna živit pocit křivdy, nárokovat si a vyhýbat se své odpovědnosti přijmout svůj osud a udělat…

 • Pohádky
  Byl jednou jeden Smolíček, malý pacholíček, který bydlel u jelena se zlatými parohy...Zatímco se stále více a více zdůrazňuje, jaké jsou Jezinky bestie a jelen hrdina, současně se tím odvádí pozornost od tématu MATKA/otec Smolíčka a jejich odpovědnost za to, co se s klukem děje.Byla jednou jedna vakcína, traktor a válka.…

 • TO VÍCE
  Rodinné konstelace odkrývají rodinná tabu a systémovou loajalitu, která brání jedinci žít svůj život naplno. Cílem rodinných konstelací je nastolení rovnováhy v systému. To se pak promítne v životě protagonisty i jeho blízkých. Nebývá výjimkou, že když je v procesu rodinných konstelací "vyhověno" zakázce protagonisty, případně "jak je dobré, aby…

 • Rozšířené možnosti
  Když přistoupíme ke svým přesvědčením s pokorou, můžeme kromě svých omylů také vidět a získat dosud neviděné možnosti (například: odkud pramení potíže mého dítěte ve škole). Pokora ale vyžaduje odvahu - odvahu být šťastný, protože trpět je snazší.

 • Pokrok, viděno na vlastní oči!
  Dívka jedoucí na koni prosluněnou krajinou, v rukou mobil, soustředěný pohled a kůň jde "sám" - asi ho ovládala tím mobilem. (Později dívka spatřena u brány, už sama, opět s mobilem v ruce. Možná si potřebovala ještě něco s koněm dořešit).

 • Pravidlo POŘADÍ – ŘÁD
  Když muž obdaruje ženu, žena otěhotní a pak dítě porodí, nezbývá dítěti nic jiného než žít šťastný a naplněný život.Pořadí: 1. muž obdaruje ženu; 2. žena otěhotní; 3. žena dítě porodí ...

 • Neúcta
  Jestliže žijeme život v křivdách a stížnostech, jsme neuctiví ke všem, kteří byli před námi. Současně s tím přicházíme o možnost mít sebe - vědomí, a v důsledku toho si to své (svůj prostor a hranici) chránit.

 • Záruka?
  Když se žena "rozhodne" být vychrtlá, anorektická, kost a kůže, nemenstruuje, má zaručeno, že pro muže nebude atraktivní, a vyhne se tak možným potížím, které vznikají v partnerstvím s mužem: nechtěně neotěhotní, neumře při porodu, nemusí řešit svou nevěru a ni nevěru partnera, nemá na starosti děti a může se…

 • Spojení
  Děti shánějí/volají matku, jen když od ní něco potřebují. Jinak si na ni ani nevzpomenou. Její investici berou jako samozřejmost. Dospělé dítě nepřestává matce děkovat v KAŽDÉ situaci.