Pro školy

Moje nabídka školám

15.7.2016   Igor Pavelčák
Semináře pro učitele jsou zážitkové a jsou v nich prezentována základní východiska předkládaných konceptů. Cílem je nabídnout učitelů skrze vlastní prožitek potvrzení nebo změnu postojů v daném tématu a také inspiraci pro vlastní praxi. Část seminářů vychází…
Více...

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 2

15.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 1“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z prvního semináře, naučit se v týmu řešit…
Více...

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 3

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 2“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z druhého semináře, podpořit prostřednictvím práce v týmu…
Více...

Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 2

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Seminář svým obsahem navazuje na seminář „Jak zacházet s agresí…1“. Záměrem je upevnit získané znalosti a dovednosti z prvního semináře, rozšířit informace o tématu „agresivita“ zejména o téma „agrese ve skupině“ (hierarchie…
Více...

Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 1

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Záměrem semináře je poskytnout prohlubující informace o agresivitě, o jejich zdrojích a ukázat, jak je možné k ní ve školním prostředí produktivně přistupovat. Seminář se bude také zabývat pocitem bezmoci…
Více...

Jeden den o drogové problematice

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Obsahem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům základní, pravdivé a úplné informace o drogách, jejich rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech nejen ve školním prostředí. Dále budou představeny úkoly…
Více...

Kurz o drogové problematice pro ředitele škol

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:  Základním záměrem 3 denního pobytového kurzu je předat pravdivé a úplné informace o drogách, jejich historii, rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech. Představit účinný přístup k drogové problematice…
Více...

Prevence stresu a zvládání náročných situací na škole

14.7.2016   Igor Pavelčák
 Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Seminář nabízí prostor pracovat s náročnými školními situacemi tak, aby nevytvářeli stresové prostředí. Obsahem také bude práce se samotným stresem nebo stresory, budou nabídnuty techniky pro zvládání stresu. Program bude realizován…
Více...

Prevence vyhoření a duševní hygiena

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Seminář je svým základním zaměřením koncipován jako prevence vyhoření s důrazem na posílení nebo nalezení síly a energie pro náročnou práci učitele. Program bude realizován v blocích, kde budou kombinovány…
Více...

Rozvoj psychosociálních dovedností a duševní hygiena

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:  Účastníci semináře se seznámí s metodou Focusing, která učí člověka orientovat pozornost na odraz životních situací v tělesném prožívání, učí ho pracovat s pocity tak, aby dovedl pomoci sobě i…
Více...

Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi

14.7.2016   Igor Pavelčák
3 x 2 dny pro učitele – Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi. Seminář je pojatý jako výcvikový program pro učitele, vychovatele a další pracovníky všech stupňů škol. Vychází z metody práce se systémy a…
Více...

Sebeobrana osobnosti učitele v prostředí školní agrese

14.7.2016   Igor Pavelčák
Východiska: Šikana a agrese jsou závažným sociálně patologickým jevem a problémem na všech školách. Řešení je vždy obtížné, velmi často je nutné zapojit i osoby a instituce mimo školu. Existují metodické pokyny, každodenní praxe však…
Více...

Seminář pro učitele základních škol druhého stupně o agresivitě, sexualitě a komunikaci ve školním prostředí

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Záměrem semináře je předat základní informace o tématech agresivita a bezmoc, sexualita, zneužívané a týrané dítě a uspokojivá komunikace, doplnit znalosti účastníků o nové pohledy a některé další souvislosti a…
Více...

Systémové souvislosti romské problematiky – Prevence vztahových konfliktů na škole v národním a kulturním kontextu

14.7.2016   Igor Pavelčák
Seminář prostřednictvím metody práce se systémy nabídne pohled na proces integrace Romů a dalších menšin ve společnosti, ukáže na vliv „pozitivní diskriminace Romů“ pro rovnováhu ve společenském systému a v systému školy. Představí, jak národní…
Více...

Systémové souvislosti školních potíží dětí – 1

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:  Obsahem jednodenního semináře je představení východisek metody práce se systémy, jak se jednotlivé prvky systému a případně i systémy ovlivňují a jaká je hierarchie v systémech - vše se zaměřením…
Více...

Systémové souvislosti školních potíží dětí – 2 – Školní konstelace

14.7.2016   Igor Pavelčák
Východiska:  Není snadné být učitelem a není snadné být ani rodičem. Jak je asi rodiči, jehož dítě ve škole neprospívá, má problém se zapojit do kolektivu třídy nebo má „nálepku“ problémového dítěte, či případně obtížně…
Více...

Školní konstelace

14.7.2016   Igor Pavelčák
Východiska:  Není snadné být učitelem a není snadné být ani rodičem. Jak je asi rodiči, jehož dítě ve škole neprospívá, má problém se zapojit do kolektivu třídy nebo má „nálepku“ problémového dítěte, či případně obtížně…
Více...

Vybrané techniky primární a sekundární prevence

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Účastníci semináře se na "vlastní kůži" seznámí s osvědčenými technikami primární a sekundární prevence. Témata budou prezentována v blocích a u každé techniky bude proveden metodický rozbor a doporučení, pro…
Více...

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 1

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:  Účastníci semináře se seznámí s jednoduchým algoritmem pro řešení drogového problému, naučí se definovat, co je problém a získají vhled směrem ke svým kompetencím. Získají dále informace o tom, co…
Více...

Co bychom rozhodně měli o drogách vědět – kurz základních vědomostí

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:  Obsahem dvoudenního semináře je poskytnout účastníkům základní, pravdivé a úplné informace o drogách, jejich rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech nejen ve školním prostředí. Dalším záměrem je předat…
Více...