Mám volby

Když zvolím TO/TOHO, kdo mi slíbí pro mě víc, ale je to na úkor toho, co přijde po nás (například dětí), volím a spolupodílím se na nerovnováze v systému se všemi důsledky pro sebe a TO následující. Dá se to připodobnit k tomu, když rodič požaduje od dítěte systémovou loajalitu. Pohyb vpřed se zastaví a takový systém je pak mimo proud života.