Maminko, co jsem ti to udělal…

zlobím se na tebe za:
byl jsem na tebe drzej
nenáviděl jsem tě, protože jsi preferovala bratra
měl jsem na tebe vztek, protože jsem si musel vzít čepici
poslala jsi mě na tábor
že sis přivedla cizího chlapa místo táty
že jsme museli bydlet s dědou
atd. – každý, jak potřebuje!