Matka a dítě

K souhlasu matky, aby si dítě mohlo žít život po svém (aby ho matka pustila), je nejprve potřeba, aby dítě matce projevilo úctu, přičemž úcta je něco jiného než odpuštění. Jestliže matka trvá na svém scénáři vztahů, musí dítě samo. Dítě nemá právo chtít po matce VÍC.