Mocenské ambice

Rodinné konstelace působí především jako energetická záležitost směřující k nastolení rovnováhy v systému, a to bez ohledu na přání nebo záměr protagonisty. Sledování procesu se záměrem “dozvědět se pravdu”, kontrolovat “jestli je to pravda”, co se ukazuje, být v expertní pozici jsou jen mocenské ambice protagonisty, jejichž nejhlubší motivací je loajalita k původnímu systému ve smyslu “nic neprozradit” a neudělat změnu.