Myslí na sebe

Když si rodiče půjčí peníze na dárky pro děti, nemyslí ve skutečnosti na děti, ale jen na sebe. Děti jsou tak v rodičovské ambici zneužité. Nakonec za dluhy rodičů zaplatí přímo nebo nepřímo stejně ony. Když si politici rozhodnou o dluhu státu, aby… zaplatí za to zase budoucí děti.