Nabídka

Kromě jiného budou na víkendových konstelacích tato témata. Kdo chce, může se připravit dopředu.

1. TO, co mi v životě přináší největší potíže

 2. TO, co je jen moje a To, co mám za někoho

3. V jaké modelové RK bych si chtěl/a ověřit, jestli už stojím dobře (např. muž a žena atd.)