Něco ze setkání v Brodě 19.11. 2022 – Dynamická rovnováha v systému

Systém je definování hranicí a prvky systému (například rodina, město, stát atd.) Každý prvek systému má tendenci se rozpínat na úkor toho druhého. Když se zjistí, že daný prvek přišel o tuto základní charakteristiku, nebo že nemá sílu se bránit – tj, není přiměřeně agresivní, ostatní jeho místo zaberou. Děti se v pokojíku nebo ve třídě perou, aby si obhájily své zájmy. Běžně se potkáváme s viry, ale když máme obranné látky, neonemocníme. Není to proto, že se s viry domluvíme, aby nás nechaly. Z těch samých důvodů máme na dveřích zámky a armáda tanky.