Odpovědnost

Jestliže jedinec na sebe vezme odpovědnost, která mu nepatří, účastní se na nerovnováze v systému se všemi důsledky projevujícími se v symptomech. Nezáleží na tom, jestli to udělá vědomě, nevědomě nebo je k tomu přinucen. Například: Jestli učitelé testují žáky na vírus ,”místo” aby “jen” učili, nesou spoluodpovědnost za další potíže ve škole.