Odpovědnost za šťastný život

Jakkoliv jsme systémově zapleteni a do určité míry tím osudově podmíněni, za svůj spokojený život máme odpovědnost my sami. Být šťastný vyžaduje odvahu a je to rozhodnutí každého jednoho na osobnostní úrovni.