Oslava rodičů

Matku a otce nejvíc oslavíme při focusing tím, že budeme s pokorou reflektovat všechno, co přijde. Je to naše součást. To jsme dostali od rodičů.