Osobní a kolektivní svědomí v praxi

Můžeš si svobodně říkat a dělat, co MY považujeme za správné. V opačném případě tě vyloučíme (= zakážeme, zkompromitujeme, uvězníme…), případně upálíme jako Jana Husa. Tomu říkáme svobodná volba.