Pomůžu ti, mami

Když je matka duší v rodině nepřítomná, dítě obvykle “vyrobí” nějaký symptom/problém a tím matku přitahuje zpět. Matka se tak musí starat a to starání umožnuje matce necítit vinu a zakrývat její nepřítomnost. V jistém smyslu je to tak projev loajality dítěte k matce.