Porozumění a vina

Porozumění, pochopení, nebo odhalení souvislostí není a nemůže být omluva viny. Teprve, až je vina uznaná, stane se součástí našeho osudu, a teprve pak DLUH končí.