Příležitost

Na konci struktury focusing je prostor pro vděčnost. Máme tak možnost si to každý den připomenout a s pokorou souhlasit s životem, jaký je!