Modelové konstelace v Maitrei: Nemůžeme se dohodnout na výchově dětí

Modelové konstelace v Maitrei: Nemůžeme se dohodnout na výchově dětí

Datum konání

13. 02. 2017    
18:00 - 20:00

Místo

Typ události

Slovo: Rozdíl v názoru na to, jak by se děti měly vychovávat, vyplývá z osobní zkušenosti rodiče. Tahle varianta ale není tak hrozná- je to zákonité. Mnohem horší je, když si rodič na dětech kompenzuje to, co nedostal on jako dítě. Tehdy je rodič mnohem méně přítomný pro partnera i pro dítě.
Nejčastější motivací, proč lidi chodí na rodinné konstelace, bývá potřeba prožívat svůj osobní, rodinný život i pracovní život tak, jak si představují. A rodinné konstelaci si vybrali ze všech možností jako tu cestu. Pak si staví osobní konstelace.
Vedle osobních konstelací je možné stavět také modelové konstelace na konkrétní témata, jak je život přináší. Modelové konstelace mají výhodu v tom, že ukazují systémové souvislosti bez osobních- často limitujících souvislostí, a to může následně působit mnohem intenzivněji. Na minimum je eliminovaná skrytá loajalita protagonisty „nezradit“ rodinná tajemství. Je to „bezpečnější“. Oslovují ale účastníky stejnou silou jako běžné konstelace.

V interaktivní besedě na vypsané téma budou mít účastníci možnost uvidět pestrost příběhů s pojených s daným tématem. Kromě konstelací bude také výklad a komentář k systémovým souvislostem toho, co se v konstelaci odehraje. To obvykle mívá pro řadu účastníků zásadní význam pro pochopení vlastních zapletení.
Například bude model:
Můj manžel nechává koukat děti na televizi, kdykoliv odejdu z bytu
Manžel dětem domlouvá a vysvětluje, místo aby je seřezal, když něco provedou
Manželka domlouvá a vysvětluje, místo aby je seřezala, když něco provedou
Manžel chce, aby syn hrál fotbal, ale dítě mně říká, že tam nechce chodit
Já bych dítě na kroužku přidržel/la, ale partner mu chce povolit
Manžel klidně dá půlročnímu dítěti párek se slovy, že on chtěl!

Nápady účastníků jsou vítány. V rámci semináře bude prostor pro jednu osobní konstelaci na vypsané téma.

Je dobré, když účastníci mají zkušenost s procesem rodinných konstelací. Důležitější ale je být otevřený nahlédnout, co je „ZA“.

Cena: 300 Kč
Kontakt: Igor Pavelčák, 728022618

Další termíny rodinných konstelací:

Co jsou rodinné konstelace

Bez ohledu na to, co děláme, kdo jsme nebo kde žijeme, všichni máme něco společného – narodili jsme se z mámy a táty stejně jako oni. Patříme do určité rodiny. Rodina je systém, který má vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. […]