Setkání “Výcvik”

Ukázalo se, že potenciál programu “Výcvik” a “Setkání PO” se vyčerpal. Tak oprávněně definitivně končí oba programy. Děkujeme za vzájemné obdarovávání. Jiné programy ale nabízíme stále. Kdo nechce, ten “nekončí”…