Společenské problémy -společenské symptomy

Nerovnováha ve společenských systémech se projevuje ve společenských symptomech. Tato nerovnováha vzniká na základě individuálních zájmů těch, kdo mají moc. V rámci svých zájmů odmítají svou odpovědnost, lžou, podvádějí a jsou ochotni perzekuovat nebo zabíjet vlastní lidi. Není to žádná novinka současné doby – viz interpretace dějin. A protože nedošlo k:”Beru si svůj díl odpovědnosti a co je tvé nechám tobě”, tak se podle hesla:” Co je vylučováno ze systému, musí se opakovat”, tak se společenské symptomy předávají po generace se všemi revolucemi, represemi, válkami a bolestí. Kdo si představí politika, který řekne: “Lhal jsem vám, na váš úkor jsem získal pro sebe, nezáleží mi na vás, jen já, protože…”