“To znám…” – je omyl

Když slyším vyprávět nějaký zážitek často řeknu: “To znám”. Vím ale, že jeho příběh nikdy nemůžu znát tak, jak ho zná protagonista.