Trvalý růst

Systémová nerovnováha ve společnosti se jako symptom prezentuje v konceptu “trvalého růstu”, později v “trvalé udržitelnosti”. Nic není trvalé, ne to trvalý růst”. Je začátek a konec. Život a smrt.