Uspokojení v celku

Když cítím respekt a prostor pro seberealizaci v celku, rád a s dobrou vůlí pro celek také investuji… a naopak. Rovnováha mezi dáváním a braním.