Váhání

Jedním ze znaků loajality dítěte k rodičům (matce, otci) je pocit viny nebo váhání říct si, co od nich doopravdy chce, potřebuje. Když dítě rodičům nechá to jejich (například jejich odpovědnost), je to souhlas s tím, jak to bylo. “Souhlasím se vším” je podmínka dospělosti.