Ve válce pravidla neplatí

Říká se, že ve válce žádná pravidla neplatí. Samozřejmě, že pravidla platí, pravidla platí vždy. Jen se ve válce nedodržují dohody, smlouvy a ani pravidla. Když například syn nebo dcera válčí se svými rodiči, když nesouhlasí/válčí se svým tělem, když přebírá odpovědnost (nesouhlasí/válčí s osudem) za jiného na sebe, když jeden stát napadne druhý, když žena válčí s mužem, když vezmeš život jinému člověku (potrat, vraždění)… Všechno má své důsledky- podle pravidel.