Vůdce

Když chceš zůstat u moci, musíš udělat:
1. Vyvolat strach – například udělat “čistky” – a odstranit konkurenty, i když se ničím neprovinili, s cílem, aby se ostatní báli.
2. Infikovat celý systém, aby nikdo nikomu nevěřil.
3. Zavést udavačství a tím poskytnou iluzi, že se udavači podílejí na moci a případně chrání vyšší zájmy.
4. Postupně likvidovat ty, co udávali a případně moc vědí.

Dělo se to za Hitlera, za komunistů a…