Zase omyl – nebo zase účel?

Myšlenka, že Západ je do určité míry zodpovědný za strádání chudých zemí, vysoušení některých oblastí, nebo zatopení některých oblastí na zemi, a proto se musí postarat o uprchlíky z těchto zemí, je omyl. Bez ohledu na to, jaké jsou historické dluhy koloniálních mocností, mají tito lidé své VLÁDCE, kterým se, také bez ohledu na zájmy “poddaných”, daří báječně. Kdo si i u nás postaví dům u řeky, musí počítat s vytopením. Jestliže tak říkáme, že se o vás musíme postarat, říkáme také jedním dechem, že nejste schopni (a nikdy nebudete), své věci řešit sami. Izrael na poušti pěstuje potraviny. Například Indie byla pod Anglií a kde je dnes! Není slyšet, že by Západ kritizoval kasty, nebo žádal rezoluce na zrovnoprávnění “nedotknutelných”- nejnuznějších obyvatel Indie. Vina zůstává tam, kde vznikla a není možné ji v současnosti zaplatit. Tyto koncepty jsou jen ambice a kryté zájmy Mocných.