ZLO -2

ZLO MOCI. Zlo moci vychází ze systémového principu hierarchie vztahů a je charakterizováno zneužitím moci v zájmu jednotlivce, často prezentovaného jako vyšší zájem. I když se zlo moci projevuje v různých vztazích a v různé intenzitě, podstata zla moci jako fenoménu zůstává stejně děsivá. To se například projevuje v tezi, že si za to oběti můžou samy. (moc úředníka, policajta, zneužití dítěte knězem/otcem/matkou, “právo” na vraždu, koncentrační tábory, protiústavní nařízení politiků, poskytování a užívání neoprávněných výhod…).