Zpochybněné jistoty

Měli bychom mít na paměti, když někomu vezmeme jeho “jistotu” (například jeho přesvědčení o fungování světa), že se to může jako agrese obrátit proti nám. Jinému to ale může ulevit.