Pro školy

Moje nabídka školám

15.7.2016   Igor Pavelčák
Semináře pro učitele jsou zážitkové a jsou v nich prezentována základní východiska předkládaných konceptů. Cílem je nabídnout učitelů skrze vlastní prožitek potvrzení nebo změnu postojů v daném tématu a také inspiraci pro vlastní praxi. Část seminářů vychází…
Více...

Co bychom rozhodně měli o drogách vědět – kurz základních vědomostí

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:  Obsahem dvoudenního semináře je poskytnout účastníkům základní, pravdivé a úplné informace o drogách, jejich rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech nejen ve školním prostředí. Dalším záměrem je předat…
Více...

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 1

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:  Účastníci semináře se seznámí s jednoduchým algoritmem pro řešení drogového problému, naučí se definovat, co je problém a získají vhled směrem ke svým kompetencím. Získají dále informace o tom, co…
Více...

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 2

15.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 1“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z prvního semináře, naučit se v týmu řešit…
Více...

Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 3

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Seminář je pokračováním semináře „Co dělat, když se na škole objeví drogový problém 2“. Hlavním vzdělávacím záměrem je upevnit znalosti a dovednosti z druhého semináře, podpořit prostřednictvím práce v týmu…
Více...

Jeden den o drogové problematice

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Obsahem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům základní, pravdivé a úplné informace o drogách, jejich rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech nejen ve školním prostředí. Dále budou představeny úkoly…
Více...

Kurz o drogové problematice pro ředitele škol

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:  Základním záměrem 3 denního pobytového kurzu je předat pravdivé a úplné informace o drogách, jejich historii, rozdělení a účincích, o závislosti a jejích projevech. Představit účinný přístup k drogové problematice…
Více...

Agrese, šikana – dynamika procesu, řešení

14.7.2016   Igor Pavelčák
Východiska: Šikana a agrese jsou závažným sociálně patologickým jevem a problémem na všech školách. Řešení je vždy obtížné, velmi často je nutné zapojit i osoby a instituce mimo školu. Existují metodické pokyny, každodenní praxe však…
Více...

Seminář pro učitele základních škol druhého stupně o agresivitě, sexualitě a komunikaci ve školním prostředí

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Záměrem semináře je předat základní informace o tématech agresivita a bezmoc, sexualita, zneužívané a týrané dítě a uspokojivá komunikace, doplnit znalosti účastníků o nové pohledy a některé další souvislosti a…
Více...

Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 1

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Záměrem semináře je poskytnout prohlubující informace o agresivitě, o jejich zdrojích a ukázat, jak je možné k ní ve školním prostředí produktivně přistupovat. Seminář se bude také zabývat pocitem bezmoci…
Více...

Jak zacházet s agresí ve školním prostředí – 2

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Seminář svým obsahem navazuje na seminář „Jak zacházet s agresí…1“. Záměrem je upevnit získané znalosti a dovednosti z prvního semináře, rozšířit informace o tématu „agresivita“ zejména o téma „agrese ve skupině“ (hierarchie…
Více...

Vybrané techniky primární a sekundární prevence

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Účastníci semináře se na "vlastní kůži" seznámí s osvědčenými technikami primární a sekundární prevence. Témata budou prezentována v blocích a u každé techniky bude proveden metodický rozbor a doporučení, pro…
Více...

Prevence stresu a zvládání náročných situací na škole

14.7.2016   Igor Pavelčák
 Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Seminář nabízí prostor pracovat s náročnými školními situacemi tak, aby nevytvářeli stresové prostředí. Obsahem také bude práce se samotným stresem nebo stresory, budou nabídnuty techniky pro zvládání stresu. Program bude realizován…
Více...

Prevence vyhoření a duševní hygiena

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: Seminář je svým základním zaměřením koncipován jako prevence vyhoření s důrazem na posílení nebo nalezení síly a energie pro náročnou práci učitele. Program bude realizován v blocích, kde budou kombinovány…
Více...

Rozvoj psychosociálních dovedností a duševní hygiena

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:  Účastníci semináře se seznámí s metodou Focusing, která učí člověka orientovat pozornost na odraz životních situací v tělesném prožívání, učí ho pracovat s pocity tak, aby dovedl pomoci sobě i…
Více...

Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi

14.7.2016   Igor Pavelčák
3 x 2 dny pro učitele – Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi. Seminář je pojatý jako výcvikový program pro učitele, vychovatele a další pracovníky všech stupňů škol. Vychází z metody práce se systémy a…
Více...

Sebeobrana osobnosti učitele v prostředí školní agrese

14.7.2016   Igor Pavelčák
Východiska: Šikana a agrese jsou závažným sociálně patologickým jevem a problémem na všech školách. Řešení je vždy obtížné, velmi často je nutné zapojit i osoby a instituce mimo školu. Existují metodické pokyny, každodenní praxe však…
Více...

Systémové souvislosti romské problematiky – Prevence vztahových konfliktů na škole v národním a kulturním kontextu

14.7.2016   Igor Pavelčák
Seminář prostřednictvím metody práce se systémy nabídne pohled na proces integrace Romů a dalších menšin ve společnosti, ukáže na vliv „pozitivní diskriminace Romů“ pro rovnováhu ve společenském systému a v systému školy. Představí, jak národní…
Více...

Systémové souvislosti školních potíží dětí – 1

14.7.2016   Igor Pavelčák
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry:  Obsahem jednodenního semináře je představení východisek metody práce se systémy, jak se jednotlivé prvky systému a případně i systémy ovlivňují a jaká je hierarchie v systémech - vše se zaměřením…
Více...

Systémové souvislosti školních potíží dětí – 2 – Školní konstelace

14.7.2016   Igor Pavelčák
Východiska:  Není snadné být učitelem a není snadné být ani rodičem. Jak je asi rodiči, jehož dítě ve škole neprospívá, má problém se zapojit do kolektivu třídy nebo má „nálepku“ problémového dítěte, či případně obtížně…
Více...