Profesní životopis

Mgr. Igor Pavelčák
Datum narození: 9.9.1958
Vzdělání:

1977 – 1982
Pedagogická fakulta UK v Brandýse nad Labem, obor TV-BV pro 5. -12. ročník.
1995 – 1999
Základní sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii se zaměřením na závislosti při Skálově institutu v Praze
1996 – 1997
Výcvik: „Lidský vztah jako součást profese – od nadšení k profesionalitě”
1997 – 1998
Základní kurz focusing, kurz provázení, kurz lektorský, učitel focusing
2000 – 2004
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch při Pražském psychoterapeutickém institutu, pobočka Liberec
2002 – 2004
Trénink: Rodinné konstelace podle B.Hellingera – Institut rodinných konstelací, Bhagat J. Zeilhofer

2007 – Výcvik v systemické supervizi a koučování, IKOS Praha

Zaměstnání:
1982 – 1994
učitel na ZŠ
1994 – 1995
Preventivní a krizové centrum LOCUS L (zřizované občanským sdružením)
Terapeut: práce individuální i s rodinami, osvětová činnost na poli primární prevence sociálně patologických jevů
1995 – 2002
Středisko výchovné péče pro děti a mládež (SVP) Locus L – Liberec – terapeut-pedagog: individuální, skupinová a rodinná terapie, osvětová a klubová činnost, preventivní programy pro učitele i žáky, lektor výcviků peer programů a tréninků psychosociálního rozvoje, vedoucí rodičovské skupiny pro rodiče dětí závislých na drogách
2002 – 2003
Terapeutická komunita pro drogově závislé v N.Vsi socioterapeut
od r. 2003 – 2014
Středisko sociální a psychologické péče Česká Lípa – poradna pro rodinu – rodinný poradce
od r. 2002
Soukromá poradenská a lektorská praxe – pořádání kurzů a lektorská činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro žáky, studenty  učitele; kurzy focusing; semináře RK

Aktivity (ukončené):

 • člen Pracovní skupiny primární prevence při Okresní protidrogové komisi v Liberci
 • spolupráce s Technickou Univerzitou v Liberci při realizaci programu dalšího vzdělávání pedagogů a studentů
 • člen a lektor pracovní skupiny pro oblast primární prevence drogových závislostí při Skálově institutu v Praze
 • člen  Protidrogové komise Libereckého kraje
 • lektor protidrogových programů v rámci mezinárodní spolupráce v Euroregionu NISA
 • poradenská činnost v Poradním a setkávacím centru ve Frýdlantu
 • poradenství a rodinná terapie v K- centru Liberec
 • spolupráce s KHS a Zdravotnickým ústavem v Liberci
 • spolupráce s pedagogickými centry při dalším vzdělávání učitelů (drogy, vztahy)
 • Komunitní plánování v Liberci- skupina závislosti

Publikace:
kniha: “Příručka sebeobrany pro učitele a pro statečné rodiče”
kniha: ” Symptom ve službě” (spoluautorka: Martina Kunclová)

Kurzy, semináře:

Komunitní práce, Psychosociální průprava v rámci projektu “Rok v YMCA“, Práce s časovou osou; Poradenská propedeutika – AMRP.

Supervize:

 • klientská: J.Heller, M. Frouzová, J. Šikl, D. Dobiášová, K. Hájek, VL.Chvála, L. Trapková, Fr. Matuška, Vr. Strnad
 • týmová: J. Kožnar, M. Frouzová, J.Vodňanská, M.Kinkor
 •  vlastní praxe: supervize v rámci řešení školní problematiky a výcviku pedagogů, supervize práce s klienty  v K-centru Liberec, supervize v K-centru Trutnov; Dětský domov Frýdlant, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví město Česká Lípa, Mateřské centrum “Mateřídouška” Hejnice, Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou.
  Rodina “24” o.s.

Koučování:
Koučování týmu vedení organizace v procesu aktuální změny, individuální koučování majitelů středních a velkých firem v krizové situaci.

Důchodce k 31.12. 2022