Nabídka činností

Za účinné považuji RODINNÉ KONSTELACE a FOCUSING. Rodinné konstelace pro jejich koncentrovanost a možnost nahlédnout na historické i současné rodinné propletence, focusing jako způsob, jak být sám se sebou vlídně.

V seminářích pro učitele jsou obsaženy moje zkušenosti z práce učitele, z poradenství, z rodinných konstelací a z focusing tak, aby z nich mohli mít učitelé užitek.

Být šťastný vyžaduje odvahu. V první řadě odvahu „pustit se do toho“.

Focusing

Rodinné konstelace

Pro učitele a školy

Koučování a supervize